22. října 2009

Prohlášení Předsednictva České konference rektorů

Pardubice, 21.10.2009

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) vydalo při příležitosti svého 92. zasedání následující prohlášení:

1. ČKR sdílí znepokojení veřejnosti týkající se situace na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

2. ČKR považuje za nezbytné, aby byly bezodkladně uplatněny všechny možnosti řešení

(v souladu s prohlášením Předsednictva ČKR ze 13. října 2009), které akademickým orgánům a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje zákon o vysokých školách a jež vycházejí z principu autonomie a samosprávnosti vysokých škol.

3. ČKR je přesvědčena, že současné nastavení systému terciárního vzdělávání v České republice umožňuje efektivní řešení této politováníhodné situace, která nenastala v důsledku selhání systému, ale na základě nesprávného jednání jednotlivců nebo nečinnosti odpovědných osob.

4. ČKR důrazně odmítá politizování tohoto případu.

V Pardubicích dne 21. října 2009

Petr Fiala

předseda České konference rektorů
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.