22. října 2009

Současný rektor Václav Hampl bude i v následujícím volebním období stát v čele Univerzity Karlovy


Tisková zpráva


22. října 2009


Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze (AS UK) dnes volil kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze.


Z celkového počtu senátorů AS UK (70 osob) se dnešního hlasování zúčastnilo 61 senátorů a senátorek. Jediným kandidátem byl stávající rektor UK – prof. Václav Hampl. Vydáno bylo celkem 61 volebních lístků, odevzdáno: 61, platných: 61, pro: 55, proti: 4, zdržel: 2.


První funkční období – čtyřleté – končí prof. V. Hamplovi  na konci ledna 2010. Druhé  - opět čtyřleté funkční období - začíná dne 1. února 2010.


Václav Hampl jako absolutní prioritu na příští volební období považuje zakotvení Univerzity Karlovy v Praze jako vrcholného vědeckého a vzdělávacího centra v České republice a Střední Evropě. Na předvolebním představení shrnul svoji vizi pro další funkční období do anagramu ODKAZ - Otevřenost, Dynamika, Kvalita, Autonomie a Znalosti. Podrobné teze programu profesora lékařské fyziologie Václava Hampla naleznete zde .


Rektora UK jmenuje prezident České republiky na základě návrhu Akademického senátu UK v Praze. Funkční období rektorovi začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován.


Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Vznikl po listopadové revoluci 1989, kdy se na Univerzitě Karlově začal rodit moderní vysokoškolský život. Kroky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřující k decentralizaci řízení vysokých škol z počátku ledna 1990 umožnily, aby na Univerzitě Karlově vznikla na základě zásad zákona o vysokých školách ze dne 5. ledna 1990 Akademická rada. Ta sestávala z delegátů 15 fakult. První zasedání Rady se konalo 12. ledna 1990, na kterém Rada zorganizovala volbu rektora a schválila prozatímní Statut Univerzity, který obsahoval základní ustanovení o působení Rady. Prvním předsedou Akademické rady byl zvolen Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Volba rektora se uskutečnila 18. ledna 1990 a následně 16. ledna 1990 rada schválila rektorem Doc. PhDr. Radimem Paloušem, CSc. navržené čtyři nové prorektory. Dalším významným krokem bylo 9. března 1990 schválení návrhu změny Prozatímního Statutu, kterou došlo ke změně názvu Akademické rady na Akademický senát Univerzity Karlovy.
Další informace zde:
http://www.cuni.cz/UK-127.html
http://www.cuni.cz/UK-2482.html#1
Stručná informace o Univerzitě KarlověUniverzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes sedm a půl tisíce zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 50 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 15 500 studentů, v magisterských 26 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK          

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248


e-mail:                 Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.