3. listopadu 2009

Korunovační řád českách králů. Slavnostní prezentace knihy bude ve Faustově domě

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. a děkan Katolické teologické fakulty prof. PhDr. Ludvík Armbruster si vás dovolují pozvat na slavnostní představení knihy Korunovační řád českách králů autorů Jiřího Kuthana a Miroslava Šmieda (ed.) s doprovodnými texty Josefa Cibulky, Jaromíra Homolky a Jiřího Kuthana. Knihu vydala Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou a 1. lékařskou fakultou UK ve vydavatelství Toga, s.r.o. k 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze.

Prezentace knihy se uskuteční dne 3. listopadu 2009 od 17.00 hodin v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě, Karlovo náměstí 40, Praha 2.

Slavnostní prezentace se uskuteční za přítomnosti Miloslava kardinála Vlka, Arcibiskupa pražského, Metropolity a primase českého.

Tím, že vladaři z rodu Přemyslovců získali královský titul, zařadili se do nevelké skupiny evropských panovníků, jimž královská koruna propůjčila posvátné postavení. Královská hodnost byla znamením vladařské suverenity, jejímž duchovním zdrojem byla „milost Boží.“ Zisk královského titulu tedy zásadním způsobem definoval status vladaře a zároveň i jím ovládaného teritoria. Jen vladař, jenž měl postavení krále, byl plnoprávným členem společenství západokřesťanských panovníků. O tom, jakou sílu královská idea měla, svědčí mimo jiné i to, že přes všechny historické zvraty, k nimž během věků došlo, vzešly z řady středoevropských teritorií, jejichž vládci byli obdařeni královskou korunou, nemluvě o tom, že někde zůstala státní forma království dochována až do dnešních dob. Budování ideové základny královského statutu českých vladařů a reprezentaci jejich moci věnoval velkou pozornost český král a římský císař Karel IV., jenž se podílel i na sepsání korunovačního řádu českých králů. Tento text má v dějinách české státnosti zásadní význam. Kniha ho přináší v původním latinském znění a zároveň ve starém i novodobém překladu do češtiny. Dále jsou zde zařazeny texty významných listin, v nichž bylo českým panovníkům potvrzeno udělení královské hodnosti. V knize je dále otištěna zásadní studie profesora Josefa Cibulky (zemř. v roce 1968) o českém korunovačním řádu a jemu věnovaná stať profesora Jaromíra Homolky. Knihu uvádí studie profesora Jiřího Kuthana věnovaná královské hodnosti českých vladařů, jejich dílu a reprezentaci. Obrazová příloha dokumentuje královský status českých panovníků.

Korunovační řád českách králů

Jiří Kuthan/Miroslav Šmied (ed.)

ISBN: 978-80-7308-266-6

formát: 27 x 27 cm

počet stran: 436

vazba: vázaná s přebalem

rok vydání: 2009

vydalo nakladatelství Togga


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.