29. října 2009

Prezident udělil státní vyznamenání. Oceněny byly i čtyři osobnosti spojené s Univerzitou Karlovou

Prezident Václav Klaus u příležitosti státního svátku udělil 23 vyznamenání. Mezi oceněnými byli i prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., F.E.S.C., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., působící na MFF UK, doc. MUDr. Václav Smetana z ortopedické kliniky 2. LF UK a FN Motol a prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., jehož jméno je spojeno s Lékařskou fakultou v Hradci Králové.

Medaile Za zásluhy II. stupně byla udělena prof. MUDr. Michaelu Aschermannovi, DrSc., F.E.S.C.,  (nar. 21. listopadu 1944) za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Michael Aschermann je přední český kardiolog, průkopník moderních vyšetřovacích a léčebných metod ve svém oboru, autor rozsáhlého vědeckého díla a pedagog, který vychoval mnoho nových lékařských odborníků. Byl dlouholetým předsedou České kardiologické společnosti, dnes je jejím místopředsedou. Je členem řady domácích i zahraničních vědeckých společností a držitelem mnoha vědeckých a pedagogických cen.

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., F.E.S.C., působí na II. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, v letech 1998–2005 byl její přednostou.

Medaile Za zásluhy II. stupně byla udělena prof. RNDr. Petru Mandlovi, DrSc., (nar. 5. listopadu 1933) za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Petr Mandl patří mezi přední světové matematiky. Jeho oborem je především teorie pravděpodobnosti. Významně se zasloužil jako vědec a pedagog o rozvoj pojistné a finanční matematiky u nás. Jeho vědecké práce měly světový ohlas a dostalo se mu nejprestižnějších vědeckých ocenění v jeho oboru. Působil na mnoha univerzitách v zahraničí, spolupracoval s řadou předních světových odborníků a je členem významných zahraničních odborných společností. Spolupracuje s finančním sektorem, jemuž vychoval řadu mladých odborníků.

Prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., je vědeckým pracovníkem katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK.

Medaile Za zásluhy II. stupně byla udělena doc. MUDr. Václavu Smetanovi (nar. 15. listopadu 1934) za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Docent Václav Smetana je přední český lékař - ortoped, který si vedle úspěšného působení ve svém vědním oboru získal uznání jako organizátor sportu zdravotně postižených. Sám jako úspěšný handicapovaný sportovec se podílel na založení Mezinárodního paralympijského výboru a na rozvoji paralympijského hnutí. Je nositelem mnoha čestných ocenění.

Doc. MUDr. Václav Smetana působí jako vedoucí lékař na ortopedické klinice 2. lékařské fakulty UK a FN Motol (Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie).

Medaile Za zásluhy II. stupně byla udělena prof. MUDr. Vladimíru Bartošovi, DrSc., (nar.  (20. května 1929) za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Vladimír Bartoš je významný český lékař, internista a diabetolog. Ve své dlouholeté odborné a vědecké praxi se zaměřuje na funkci a choroby slinivky břišní. Jeho jméno je spojeno s Lékařskou fakultou v Hradci Králové a pražským IKEM. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla a zasloužilým pedagogem.

Prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., působí mj. jako školitel na subkatedře diabetologie IPVZ (IKEM).
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.