Profesor Meinhard Classen čestným doktorem UK

3. listopadu 2009

Emeritní profesor Technické Univerzity Mnichov Meinhard Classen převzal v pondělí 2. listopadu 2009 z rukou promotora prof. MUDr. Miroslava Zavorala, PhD. čestný doktorát.


Děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DRSc. ve svém laudatiu ocenil vědecký přínos prof. Classena v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie a vyzdvihl zásluhy doktoranda na "popularizaci preventivních programů v gastroenterologii, zejména screeningu kolorektálního karcinomu, kde významně spolupracuje s Nadací Vize 97 Dagmar a Václava Havlových" a na zavedení celoplošeného screeningu kolorektálního karcinomu v České republice (laudatio text a MP3).

Bývalý přednosta a profesor emeritus Technické Univerzity Mnichov dlouhodobě spolupracuje s pracovišti 1. Lékařské fakulty UK a zasloužil se o konání prestižního kongresu Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí trubice, který se konal v červnu 2008 v Obecním domě.

Univerzita Karlova udělila prof. Meinhardu Classenovi čestnou vědeckou hodnost doktora lékařských věd za jeho celoživotní průkopnické dílo v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie, objevy zásadních endoskopických technik a mimořádný přínos k zavedení celopopulačních screeningových programů nádorových onemocnění ve světovém měřítku.


Krátký životopis:


Profesor Classen vystudoval lékařskou fakultu v Bonnu a Freiburgu a později pracoval na významných klinikách ve Vídni, Stuttgatru a Erlangenu. Ve vedoucích funkcích působil jako přednosta kliniky v Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem a především na Technické Univerzitě v Mnichově, kde vytvořil jedno z nejvýznamnějších evropských gastroenterologických pracovišť.


Doktorand je jedním ze zakladatelů světové digestivní endoskopie, jako první na světě provedl v roce 1973 endoskopickou papilosfinkterotomii, zavedl nasobiliární drenáž a provedl první polypektomii v žaludku. V roce 1980 byla na jeho klinice poprvé představena technika endoskopické ultrasonografie.


Classen je čestným doktorem 4 evropských univerzit (Atény, Wroclaw, Istanbul, Iasi) a autorem nebo spoluautorem 897 vědeckých prací, které byly ve vědecké literatuře citovány se Scientific Citation Indexem 1118,56 a Hirschovým indexem 48. Autor a spoluautor základních učebnic digestivní endoskopie, gastroenterologie a vnitřního lékařství.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.