Profesor Meinhard Classen čestným doktorem UK


Emeritní profesor Technické Univerzity Mnichov Meinhard Classen převzal v pondělí 2. listopadu 2009 z rukou promotora prof. MUDr. Miroslava Zavorala, PhD. čestný doktorát.


Děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DRSc. ve svém laudatiu ocenil vědecký přínos prof. Classena v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie a vyzdvihl zásluhy doktoranda na "popularizaci preventivních programů v gastroenterologii, zejména screeningu kolorektálního karcinomu, kde významně spolupracuje s Nadací Vize 97 Dagmar a Václava Havlových" a na zavedení celoplošeného screeningu kolorektálního karcinomu v České republice (laudatio text a MP3).

Bývalý přednosta a profesor emeritus Technické Univerzity Mnichov dlouhodobě spolupracuje s pracovišti 1. Lékařské fakulty UK a zasloužil se o konání prestižního kongresu Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí trubice, který se konal v červnu 2008 v Obecním domě.

Univerzita Karlova udělila prof. Meinhardu Classenovi čestnou vědeckou hodnost doktora lékařských věd za jeho celoživotní průkopnické dílo v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie, objevy zásadních endoskopických technik a mimořádný přínos k zavedení celopopulačních screeningových programů nádorových onemocnění ve světovém měřítku.


Krátký životopis:


Profesor Classen vystudoval lékařskou fakultu v Bonnu a Freiburgu a později pracoval na významných klinikách ve Vídni, Stuttgatru a Erlangenu. Ve vedoucích funkcích působil jako přednosta kliniky v Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem a především na Technické Univerzitě v Mnichově, kde vytvořil jedno z nejvýznamnějších evropských gastroenterologických pracovišť.


Doktorand je jedním ze zakladatelů světové digestivní endoskopie, jako první na světě provedl v roce 1973 endoskopickou papilosfinkterotomii, zavedl nasobiliární drenáž a provedl první polypektomii v žaludku. V roce 1980 byla na jeho klinice poprvé představena technika endoskopické ultrasonografie.


Classen je čestným doktorem 4 evropských univerzit (Atény, Wroclaw, Istanbul, Iasi) a autorem nebo spoluautorem 897 vědeckých prací, které byly ve vědecké literatuře citovány se Scientific Citation Indexem 1118,56 a Hirschovým indexem 48. Autor a spoluautor základních učebnic digestivní endoskopie, gastroenterologie a vnitřního lékařství.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.