Slavnostní podpis Partnerské smlouvy  Biocev

10. listopadu 2009


TISKOVÁ ZPRÁVA


Slavnostní podpis partnerské smlouvy  Biocev


10.11.2009


Dnes - v úterý 10. listopadu 2009  - se ve Vlasteneckém sále Karolina uskutečnil slavnostní podpis Partnerské smlouvy projektu Biocev (Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK).


Slavnostního aktu se zúčastnil rektor UK prof. Václav Hampl a zástupci všech šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky – prof. Václav Hořejší, Mikrobiologický ústav - RNDr. Martin Bílej, Fyziologický ústav – RNDr. Jaroslav Kuneš, Ústav experimentální medicíny – prof. Eva Syková, Biotechnologický ústav - Doc. Jana Pěknicová, Ústav makromolekulární chemie - RNDr.  František Rypáček).


BIOCEV je společným projektem Univerzity Karlovy a šesti ústavů Akademie věd ČR a jeho program je postaven na třech základních pilířích znalostního trojúhelníku: výzkum a vývoj, transfer výsledků výzkumu do praxe a výuka a vzdělávání.


Heslem projektu BIOCEV je: „Vybudovat centrum excelentního výzkumu jako součást Evropského výzkumného prostoru a garantovat rozvoj moderních biotechnologií ve prospěch vědeckého pokroku a ve prospěch společnosti.“


Hlavním cílem projektu BIOCEV je soustředit vzájemně se doplňující týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR , doplnit je nově vytvořenými výzkumnými týmy mladých talentovaných vědců a zahraničními experty a vytvořit biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu s ambicí evropského centra excelence.


Důležitým faktorem pro splnění této mise, je zapojení Centra BIOCEV do sítí evropských konsorcií Euro-BioImaging a INFRAFRONTIER v rámci ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury) a spolupráce s renomovanými evropskými partnery.


Univerzita Karlova (UK) je klíčovým partnerem projektu. Je zastoupena Přírodovědeckou fakultou UK (PřF UK) a 1. lékařskou fakultou UK (LF UK) a reprezentuje v rámci znalostního trojúhelníku především složky základního výzkumu a vzdělávání.Vědecko-výzkumný záměr BIOCEV je založen na pěti odborných programech


(Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství a Vývoj léčebných a diagnostických postupů). Programy byly zvoleny tak, aby pokryly moderní směry v biomedicíně a biotechnologii a zároveň reflektovaly prioritní směry Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR.


Další informace zde:


Fakta o projektu BIOCEV


Leták o BiocevuZa správnost:Mgr. Václav Hájek                                         


Tiskový mluvčí UK                                        


Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                          +420 224 491 248


e-mail:                  Stručná informace o Univerzitě KarlověUniverzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes sedm a půl tisíce zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 50 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 15 500 studentů, v magisterských 26 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.