Jaký byl Jan Opletal?

Odpor českého obyvatelstva proti okupaci v r. 1939 vyvrcholil demonstracemi 28. října. Při jejich potlačování byla řada lidí zraněna a v Žitné ulici byl po šesté hodině večerní zastřelen dvaadvacetiletý horník Václav Sedláček. Jeho smrt se podařilo okupační i protektorátní správě takřka dokonale utajit. O to známější je druhá oběť demonstrací – student české lékařské fakulty Jan Opletal, který byl postřelen do břicha rovněž v Žitné ulici a následkům zranění po necelých dvou týdnech podlehl. Své poslední dny prožil ve Všeobecné nemocnici pražské univerzity, kam ho docházeli navštěvovat kolegové, snoubenka Marie Kafková a matka se sestrou. Ač samotný pohřeb proběhl v jeho rodišti na Moravě, připravili mu předtím představitelé studentských organizací a samosprávy 15. listopadu důstojné rozloučení také v Praze. Smuteční obřady přerostly v další spontánní demonstrace, které se staly záminkou k uzavření českých vysokých škol, popravám devíti studentských funkcionářů a deportaci stovek studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg. Jan Opletal se záhy stal jedním ze symbolů 17. listopadu a prvních měsíců 2. světové války.

Jaký byl jako člověk? Alespoň podle většiny svědectví především obětavý a přímý, občas snad až poněkud bouřlivácký; podle okolností svého studia rozhodně také cílevědomý. Pocházel ze skrovných poměrů. Narodil se Anně a Štěpánu Opletalovým po sedmi starších sourozencích ve Lhotě nad Moravou u Nákla. Jeho rodina se hlásila co do politického přesvědčení k sociální demokracii a k církvi československé co do náboženského. Po skončení obecné školy byl na přímluvu svých učitelů přijat na reálné gymnázium v nedaleké Litovli, kde maturoval s vyznamenáním v r. 1934. Za doznívající hospodářské krize absolvoval prezenční vojenskou službu u jezdectva v ruzyňských kasárnách poté, co nebyl kvůli zraku přijat na leteckou školu v Prostějově a co byl do Prahy přeložen ze školy pro záložní důstojníky v Hranicích. Medikem se tedy stal až ve svých dvaadvaceti letech, v zimním semestru 1936/37.
Od počátku svého studia byl přijat do Hlávkovy koleje, což bylo poněkud nezvyklé – přijetí bylo vázáno na prospěch a hned v prvním ročníku se tam dostal málokdo. O dalších studijních výsledcích Jana Opletala ovšem dostatečně vypovídá již jeho další setrvání v Hlávkově koleji, kde se v dalších semestrech zapojil i do studentské samosprávy. V jejím rámci náležel mezi demokraticky orientované studenty. Jeho věcné jednání působilo přesvědčivě, a coby místopředseda a sociální referent se prý s předsedou studentské samosprávy, kolegou medikem Maximilianem Martischnigem, vhodně doplňoval. Opletalova účast na demonstracích 28. října 1939 byla zcela vědomá a promyšlená, jak o tom svědčí vystoupení na schůzi téhož dne v jídelně Hlávkovy koleje. Už se tam neměl nikdy vrátit.

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., Archiv UK


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.