Adam Michnik doktorem honoris causa

13. listopadu 2009


Čestný doktorát pro  polského historika, esejistu, publicistu, bojovníka za svobodu a demokracii


Polský „chuligán“ dnes poctěn titulem honoris causa UK


Záznam udělení v MP3


Tisková zpráva


13. listopadu 2009 Fotoreportáž


U příležitosti oslav dvacátého výročí Sametové revoluce a Dne boje za svobodu a demokracii uspořádala dnes odpoledne Univerzita Karlova ve Velké aule Karolina slavnostní shromáždění. Součástí akce bylo i udělení titulu doctor honoris causa Univerzity Karlovy polskému disidentovi, historikovi a publicistovi Adamu Michnikovi.


Slavnostního shromáždění se zúčastnila celá řada osobností akademického i politického života. Na univerzitní půdu zavítal bývalý prezident Václav Havel, pozvání přijali také členové diplomatického sboru, představitelé veřejného života i rektoři českých a slovenských veřejných vysokých škol a řada dalších hostů.


Dovolte mi přivítat mezi námi dva muže, kteří tehdy byli a tím více dodnes patří mezi nejproslulejší dirigenty a zároveň živé symboly nenásilného revolučního přechodu středoevropských národů z diktatury ke svobodě: dovolte mi přivítat pana prezidenta Václava Havla a polského historika, filozofa a disidentského politika Adama Michnika.“ Těmito slovy zahájil rektor UK prof. Václav Hampl slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina. Ve svém projevu dále zdůraznil – „Zakřiknutá, stranou a státem ovládaná, v řadě ohledů brzděná a cenzurovaná univerzita předlistopadové doby se proměnila v sebevědomou, úspěšnou, mezinárodně otevřenou a respektovanou univerzitu světové úrovně, která se aktuálně snaží proniknout do elitního klubu dvou set vědecky nejvýkonnějších univerzit naší planety.“ Připomněl zároveň, že „Univerzita je ale také jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí ČR a především místem vzdělávání a výchovy české a dnes šíře evropské inteligence, místem formování příštích elit.“ Za jeden z hlavních úkolů budoucnosti považuje rektor Hampl „ …vznášet nárok, aby z naší university vycházeli absolventi s evropským a světovým horizontem myšlení, s evropskou a světovou úrovní občanské zodpovědnosti.“


Za studenty promluvil Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol, který se zamýšlel nad úlohou občanského aktivismu dnes, dvacet let po pádu komunistického režimu,  a uvedl: „Od pádu komunismu uplynulo dvacet let, obměnila se jedna generace a většina dnešních mladých lidí se narodila již do svobodné společnosti. Právě do nové generace, nezatížené minulostí, bývají vkládány naděje na úplné obnovení demokratické tradice. V této souvislosti si ovšem dovolím tvrdit, že naše transformace se v jistém momentu zastavila a je tedy potřeba dát jí nové impulsy.“ Pro Jašurka hrají v této věci zásadní roli univerzity – samosprávné obce, pěstující právě onu kulturu každodenního aktivizmu.


Adam Michnik ve svém projevu proneseném v polštině připomenul bohatou historii česko-polských vztahů, vzájemnou blízkost obou národních kultur a vzpomenul také na osobnosti českého disentu. Vyzdvihl především význam Václava Havla, v jehož životě a díle nachází „…čest a věrnost Jana Husa, moudrost srdce Karla Čapka,… kritický odstup filozofa Patočky, úctu k demokratickému právnímu státu T. G. Masaryka, humor Jaroslava Haška a Bohumila Hrabala, ale také hořkost Franze Kafky.“K dnešnímu udělení doktorátu honoris causa citoval Michnik myšlenku Milana Kundery o Evropě, unesené – podobně jako v řeckém mýtu – býkem sovětské totality. My všichni jsme pak byli svědkem toho, jak se Evropa osvobodila z jeho moci. „Protest disidentů zvítězil, ačkoli býk odsuzoval a za chuligánství posílal do vězení ty, kteří se odvážili protestovat. Zvítězil protest moudrých a ušlechtilých chuligánů české kultury a polský chuligán byl dnes poctěn titulem doktora honoris causa UK.“ Projev zakončil Adam Michnik slovy: „Nevím, zda si tento chuligán Váš čestný titul dostatečně zasloužil. Slibuji Vám však, že udělám vše pro to, aby tomu tak bylo.“


Adam Michnik


Adam Michnik je významnou osobností evropského formátu, aktivně bojoval proti totalitnímu režimu v Polsku, za což byl několikrát uvězněn. Po pádu komunismu působil například jako šéfredaktor prvního polského nezávislého deníku Gazeta wyborcza, je také autorem několika knih, které jsou věnovány především dějinám Polska a střední Evropy. Titul doctor honoris causa Univerzity Karlovy byl panu Adamu Michnikovi udělen za jeho „neutuchající činnost v boji proti totalitnímu režimu, jeho humanitní myšlenky a historická díla“.


Univerzita Karlova připravila k výročí dvaceti let od pádu totalitního režimu také další akce pro studenty i širokou veřejnost. V prostorách Karolina se konají dvě fotografické výstavy věnované revolučním událostem – výstava Okupační stávky 68/89 přináší fotografie z revolučních let 1968–1969 a rovněž záběry zachycující podzimní události roku 1989.  Jejich autorem je lékař a do roku 1996 pracovník Biologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství MUDr. Přemysl Hněvkovský. Druhá výstava s názvem Divadlo a revoluce nabízí pohled na revoluci 1989, jak probíhala v prostředí divadel v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Olomouci a Ostravě. Obě výstavy potrvají do 27. listopadu 2009.S poděkováním za váš zájem


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK


Univerzita Karlova v Praze


tel.:   +420 224 491 248


e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 49 000 studentů (což je zhruba jedna pětina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 15 500 studentů, v magisterských 26 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků.


Laudatio prof. Zdeňka Beneše k poctě Adama Michnika Angažující se intelektuálVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.