18. listopadu 2009

Profesor Dr. Gerhard Sauter, Dr.h.c. mult. se narodil 4.5. 1935 v Kasselu. Teologii a filozofii studoval na univerzitách v Tübingen a v Göttingen. Na druhé jmenované dosáhl r. 1961 doktorátu teologie a v r. 1965 se zde habilitoval v oboru Systematické teologie. Mezitím působil jako ordinovaný duchovní evangelické církve. V roce 1968 byl povolán za řádného profesora Systematické teologie na evangelické fakultě Guttenbergovy univerzity v Mohuči, kde setrval do r. 1973, kdy se stal řádným profesorem Systematické teologie na Evangelické fakultě Porýnské univerzity Friedricha Wilhelma v Bonnu. Zde setrval až do roku 2000. Mezitím pedagogicky působil na americké Dukeově univerzitě v Durhamu (North Carolina), na Univerzitě v Oxfordu, na Ekumenickém institutu Světové rady církví ve švýcarském Chateau de Bossey a v jeruzalémském Dormition Abbey a badatelsky opakovaně v Center of Theological Inquiry v Princetonu, New Jersey; v r. 1990 se stal zahraničním členem teologické fakulty Univerzity v Oxfordu. Od r. 1976 stál prof. Sauter v čele Ekumenického institutu Evangelické teologické fakulty univerzity v Bonnu. V této funkci vybudoval rozsáhlou síť mezinárodní spolupráce s teologickými pracovišti,  v neposlední řadě v Maďarsku, Polsku a České republice. Evangelické teologické fakultě UK v Praze se tak dostalo významné podpory v oblasti odborné práce a při výchově doktorandů.Badatelské pole prof. Sautera je velmi rozsáhlé. Vychází od základních metodologických otázek teologie a vědy, hledá vztah teologie a přírodních věd, teologie a literatury, teologie a hudby. Zvláštním těžiskem jeho odborného zájmu jsou problémy teologické antropologie a teologické eschatologie. Věnoval se i dějinám reformační teologie, zvláště v 19. a 20. století. Ve své práci neztrácí ze zřetele ekumenický horizont ani uplatnění věroučných principů v praxi církví. Výsledky své vědecké práce zpřístupnil v množství knižních monografií a časopiseckých publikací. Jeho nejvýznamnější práce byly vydány také v překladech (anglicky, korejsky, polsky). Prof. Sauter si získal věhlas rovněž jako vydavatel odborných periodik či vědeckých edičních řad a jako teologický poradce odborných nakladatelství. V r. 1973 spoluzaložil vědeckou společnost Wissenschaftliche Gesellschaft für Evangelische Theologie, v letech 1979-1981 předsedal její  sekci pro systematickou teologii.


Profesor Sauter, držitel několika čestných doktorátů a dalších ocenění, je vynikající vědeckou osobností, jejíž přínos rozvoji systematické a ekumenické teologie je uznáván světovou odbornou a církevní veřejností.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.