27. listopadu 2009

Čtenářská gramotnost a čtenářství žáků mladšího školního věku

Katedra primární pedagogiky UK PedF v Praze, MŠMT ČR a Společnost CzechRA si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Čtenářská gramotnost a čtenářství žáků mladšího školního věku. Seminář se uskuteční 27. 11. 2009, od 10 do 14 hod. v budově PedF UK, M. D. Rettigové 4, Velký sál.

Program:

Zahájení

zástupce MŠMT

Rozvoj čtenářské gramotnosti v prostředí inkluzivní školy (prezentace projektu ESF)

Doc. PaedDr. Radka Wildová,CSc.

Reflexe ke čtenářství

Doc. PaedDr. Miluše Rašková

Současná česká literatura pro děti a mládež s prezentací ukázek motivačních textů

PhDr. Jana Čeňková, PhD.

Jak motivovat žáka ke čtenářství – alternativní motivační metody pro učitele

PaedDr. Marie Hanzová

Motivační programy pro čtenářství dětí

Mgr. Eva Katrušáková

Různé – informace o písmu Comenia Script, vystoupení zástupců škol, nakladatelství atd.

Závěr – diskuse, návrhy, doporučení


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.