11. prosince 2009

Busta profesora Heyrovského slavnostně odhalena

Ve čtvrtek 10. prosince 2009 byla u příležitosti oslav 50. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografii profesoru Jaroslavu Heyrovskému, slavnostně odhalena pamětní deska na průčelí budovy chemie Přírodovědecké fakulty UK. Odhalení pamětní desky se zúčastnil Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, Bohuslav Gaš, děkan Přírodovědecké fakulty a žák profesora Heyrovského Robert Kalvoda.


Děkan Přírodovědecké fakulty připomenul, že pamětní deska je umístěna na budově chemického ústavu, kde profesor Heyrovský dlouhodobě působil. Jaroslav Heyrovský začal studovat na Karlově univerzitě v roce 1909 a po studiích v Anglii se opět vrátil na univerzitu a od roku 1919 pracoval v chemickém ústavu.

Bývalý žák profesora Heyrovského Robert Kalova zdůraznil, že i z ryze teoretického, základního výzkumu - z měření povrchového napětí kapiček rtuti - může vzniknout myšlenka, která později vedla k udělení nejvyššího vědeckého ocenění - Nobelovy ceny. "Velmi rád a s úctou vzpomínám na pana profesora, jak přicházel denně s kufříčkem v ruce a běžel do své místnosti, kde se připravoval na přednášky. Jeho přednášky byly doprovázeny experimenty a každý student se mohl zeptat a dostalo se mu vlídné odpovědi."

"Na Albertově je řada důvodů pro připomínání lidské velikosti národa, který máme jinak tendenci vnímat jako malý. Jaroslav Heyrovský patří k významným osobám univerzity a i dnes ji pomáhá intelektuálním dědictvím a i ryze prakticky v hodnocení žebříčků univerzit " uvedl rektor Václav Hampl. "Byl bych rád, kdyby dnešní výročí bylo výzvou pro naše docenty, pro třicátníky, kteří se nachází v období života, kdy se rodí velké objevy, kterou mohou být později oceněny."


Odhalení desky, jejíž autorkou je Jitka Arazimová, probíhalo za vytvalého déště a mrazivého větru, ale nepřízeň počasí neovlivnila slavnostní náladu a desítky studentů a vědeckých pracovníků s napětím očekávaly, co se skrývá pod zahalenou deskou.Bronzová pamětní deska připomíná, že v budově chemie profesor Heyrovský působil v letech 1919-1950. Plasticky ztvárněný obličej nositele Nobelovy je pootočen směrem k hlavnímu schodišti a profesor, tak zkoumnavým zrakem pohlíží na všechny vstupující.


Profesor Jaroslav Heyrovský (20. 12. 1890 - 27. 3. 1967) započal vědeckou kariéru na Přírodovědecké fakultě UK. Objevil a propracoval polarografii, která se stala novým oborem elektrochemie. Se svým japonským žákem M. Shitakou sestrojil roku 1924 první polarograf - přístroj k automatickému zaznamenávání koncentrací rozpuštěných látek v roztoku. Za svůj objev byl před 50. lety, dne 10. prosince 1959, jako první Čech vyznamenán Nobelovou cenou za chemii. Dodnes jsou na objevu Jaroslava Heyrovského založeny moderní počítačem řízené polarografy, schopné měřit přímo v terénu koncentraci látek menší než 10-9 mol.dm-3.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.