10. března 2010

Konference: "Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás"

Religionistický časopis Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádají ve dnech 10. a 11. března 2010 konferenci Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás, která se uskuteční v budově HTF UK, Pacovská 4, Praha 4 (blízko stanice metra „Budějovick“).

Předběžný program konference

středa 10. března 2010


     9:30 děkan Jan Blahoslav Lášek: Zahájení konference


první blok: referáty představitelů a příslušníků českých duchovních společenství


referáty jsou připravovány na délku 15 minut, 5 minut je věnováno vždy jedné otázce naslouchajících


     9:40 Miloslav kardinál Vlk, Pronásledovaní a útlak katolické církve v letech nesvobody


   10:00 rabín Karol Efraim Sidon, Dvacet let náboženského života v židovských obcích v ČR


   10:40 Pavel Černý, Cesta protestantských církví v době náboženské svobody: Pluralismus a postmoderna jako překážka či výzva k misii?


   11:00 Zuzana Ondomišiová, Český buddhismus


přestávka


   11:40 Jiří R. Stránský, Pravoslavná církev v době svobody


   12:00 Vladimír Sáňka, Vývoj muslimské komunity v ČR v posledních dvaceti letech


   12:20 Milan Nakonečný, Akademické a esoterní pojetí hermetismu


   12:40 Antonín Valer, Důležité momenty v rozvoji vědomí Krišny v České republice


přestávka na oběd


   14:00 Joel Ruml, Svoboda pro Českobratrskou církev evangelickou – k čemu ji potřebujeme? Čím nás zaskočila?


   14:20 Tomáš Butta, Církev československá husitská v období po roce 1989


   14:40 Vlastimil Marek, Český zen. Metody a vývoj praktické duchovnosti po česku


druhý blok: rozhovory v sedmi moderovaných pracovních skupinách


každý návštěvník konference se může účastnit dvou pracovních skupin:

od 15:00 do 16:15 a od 16:30 do 17:45.

(1) „islámská“ (moderuje Martin Klapetek),

(2) „katolická a pravoslavná“ (moderuje Jan B. Lášek),

(3) „protestantská“ (moderuje Jirí Beneš),

(4) „židovská“ (moderuje Pavel Hošek),

(5) „hinduistická“ (moderuje Zdenek Štipl),

(6) „buddhistická“ (moderuje Zdenek Vojtíšek),

(7) „esoterická a New Age“ (moderuje Ivan O. Štampach).


panelová diskuse


   18:00 Miloslav kardinál Vlk, rabín Karol Efraim Sidon, Vladimír Sáňka, Jan Lajka


koncert jidiš písní


19:30 Kamila Ševcíková a Tomáš Novotný


doprovodný program


prezentace hnutí Fa-lun-kung

prezentace občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog

prezentace Karmelitánského nakladatelství

prezentace nakladatelství DharmaGaia


čtvrtek 11. března 2010


     9:00 Zdeněk Vojtíšek, Zahájení druhého dne konference


třetí blok: akademické referáty


     9:10 Tomáš Bubík, Česká religionistika v posledních dvaceti letech


     9:30 Vladimír Šiler, Svobodné myšlení na akademické půdě v otevřené společnosti


     9:50 Dušan Lužný, Důsledky náboženské svobody


   10:10 Ivan Štampach, Prevládající ideologie pred Listopadem a po něm ve vztahu k náboženství


přestávka


  10:50 Zdeněk R. Nešpor, Tradiční a alternativní religiozita po roce 1989 ve světle sociologických výzkumu


11:10 Pavel Hošek, Evangelikální hnutí v posledních 20 letech v České republice


11:30 Karel Skalický, Dvacet let teologie v živlu volného trhu bez státně-ideologického rdoušení


11:50 Martin Fárek, Indické tradice v postkomunistické České republice: nekolik výrazných trendu v jejich proměnách


přestávka na oběd        


 13:20 Ján Juran, Lucia Grešková, Radovan Cikeš, Michaela Moravcíková, Dvadsat rokov náboženskej slobody na Slovensku


14:00 Martin Dojcár, Renesancia záujmu o spiritualitu ako znamenie casu


14:20 Vít Machálek, Mezináboženský dialog v českých zemích


14:40 Jan Samohýl, Refexe současné situace židovsko-křestanského dialogu


přestávka


15:10 Stanislav Přibyl, Katolický pohled na svátostné interkomuniopodle norem CBK


15:30 Martin Staněk, Mariánská spiritualita na přelomu milénia


15:50 Martin Klapetek, Islámská pohřební kultura v CR: komparace se současným stavem v Německu, Rakousku a Švýcarsku


16:10 Maroš Šíp, Religiózna scéna na Slovensku


závěr konference

Konferenční poplatek: hosté: 50,- Kč, studenti: 20,- Kč
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.