28. ledna 2010

UNIVERZITA KARLOVA UDĚLILA BOLZANOVU CENU

Rektor Univerzity Karlovy předal dnes, ve čtvrtek 28. ledna 2010, v Malé aule Karolina Bolzanovy ceny, které se každoročně udělují studentům univerzity za mimořádné vědecké práce (Tisková zpráva, 28. ledna 2010) .

„Každoroční předávání Bolzanovy ceny je pro mě  velkou událostí a jsem rád, že Univerzita Karlova má tolik talentovaných studentů, kteří své nadšení, píli a zájem o téma, jemuž se dlouhodobě a usilovně věnují,  dokáží přetvořit v přínosnou, originální a podnětnou práci,“ uvedl Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.

rektor UK prof. Václav Hampl při projevu před udělením Bolzanovy ceny

Univerzita Karlova již pošestnácté předala vybraným studentům prestižní Bolzanovu cenu, která je udílena za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia. Ve třech kategoriích letos cenu získalo šest studentů.

zleva první řada: MUDr. Eva Al Taji, PhD., PhDr. Lucie Storchová, PhD., Mgr. Martina Živná, roz. Kublová,

zleva zadní řada: RNDr. Tomáš Vitha, PhD., RNDr. Robert Vácha, PhD., PhDr. Tomáš Klír, PhD.

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů si převzal ocenění PhDr. Tomáš Klír, Ph.D., za práci s názvem „Osídlení zemědělských marginálních půd v mladším středověku a raném novověku“. Ve stejné kategorii byla oceněna PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., a její práce „Paupertate styloque connecti. Formální diskursivní modus, literární pole a textové utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích“.

Rovněž přírodovědná kategorie má dva laureáty. Za svou práci „Molecular Simulations of Surgaces of Aqueous Solutions“ si cenu odnesl RNDr. Robert Vácha, Ph.D., a za práci „Bone-seeking Lanthanide (III) Complexes of Macrocyclic Ligands Bearing Bis(phosphonate) Pendant Arm“ RNDr. Tomáš Vitha, Ph.D.

V lékařské kategorii byly oceněny MUDr. Eva Al Taji, Ph.D., za práci „Pathophysiology of Primary Congenital and Early-onset Non-autoimmune Hypothyroidism“ a Mgr. Martina Źivná, roz. Kublová, za práci nesoucí název „Studium molekulární podstaty familiárních hyperurikémií“.

Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. Za dosavadních patnáct ročníků soutěže bylo uděleno 175 cen. Držitel ceny dostavá diplom a finanční odměnu.

Stručná informace o Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 51 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 18 000 studentů, v magisterských 25 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.