28. ledna 2010

Velmi dobrá zpráva pro univerzitu. Bolzanova cena má své vítěze

Na zasedání Vědecké rady UK byla dnes ve 13:00 hodin v Malé aule Karolina předána Bolzanova cena. Držiteli XVI. ročníku této prestižní ceny se stala šestice studentů za vynikající práce, které uchazeči zpracovali během svého studia. Jedním z důležitých kritérií pro získání ceny je tvůrčí obsah s interdisciplinárním tematickým přesahem. Bolzanova cena se uděluje ve třech kategoriích: společenskovědní obory, včetně teologických oborů, přírodovědní obory a lékařské obory.

Zdůvodnění komise pro udělení Bolzanovy ceny přednesl prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., prorektor pro studijní záležitosti: „Statut Bolzanovy ceny ji charakterizuje jako vrcholovou cenu pro studenty Univerzity Karlovy. Je to tedy nejvyšší cena UK udělovaná studentům. Statut neříká, že v každé kategorii musí být udělena pouze jedna cena, zato však na ni klade vysoké nároky. Komise, vybere-li více než jednu práci, musí velmi pečlivě zvážit, zda práce, které jsou vybrány jako vrcholové, jsou opravdu rovnocenné. Vrchol nemusí být ostrý jako špička jehly, může to být i malé plato, pak se ale musí velmi pečlivě vážit, zda vybrané práce na toto velmi úzké plato skutečně patří. Komise, která je poradním orgánem rektora, letos doporučila vybrat šest prací – dvě v kategorii společenskovědní, dvě v kategorii přírodovědné a dvě v kategorii lékařské – a dospěla k závěru, že jsou to práce v těchto kategoriích rovnocenné. Měl jsem tu čest komisi předsedat a musím dosvědčit, že nám bylo velmi líto, když jsme viděli, kolik a jak vynikajících prací nebylo možno právě pro jejich absolutní vrcholovost ocenit. Na druhou stranu bylo velmi potěšující a povznášející vidět, jak vynikající práce naši studenti odevzdali.“

Laureátům Bolzanovy ceny poblahopřál rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl: „Myslím si, že je na místě, aby univerzita velikosti a významu jako je naše měla v systému svých ocenění kromě cen pro akademické pracovníky také cenu pro ty, kteří dosáhnou něčeho význačného ve studentském věku. Důležité je to i proto, abychom měli společnou představu, jak špičkové absolventy máme a jak kvalitní vzdělání našim studentům dáváme. Na Bolzanově ceně je hezké, že to není jen ona pomyslná špička ledovce, kterou jste vy, kteří cenu nakonec dostanou, ale že k ní patří i příjemně široká základna velmi kvalitních prací, na které ta špička spočívá. A to je pro univerzitu velmi dobrá zpráva.“

Ze 17 fakult Univerzity Karlovy se XVI. ročníku Bolzanovy ceny zúčastnilo 11 fakult (HTF dvěma pracemi, PF čtyřmi, 1. LF třemi, 3. LF jednou, LF HK dvěma, FF deseti, PřF třemi, MFF třemi, Paed F čtyřmi, FSV třinácti, FHS čtyřmi); celkem bylo odevzdáno 49 prací z toho 36 v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, 7 v kategorii přírodovědné a 6 v kategorii lékařských věd.

Výsledky 16. ročníku Bolzanovy ceny:

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů obdrží cenu

PhDr. Tomáš Klír, PhD.

práce: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku

PhDr. Lucie Storchová, PhD.

práce: Paupertate styloque connecti. Formální diskursivní modus, literární pole a textové utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích

V kategorii přírodovědné obdrží cenu


RNDr. Robert Vácha, PhD.

práce: Molecular Simulations of Surfaces of Aqueous Solutions

RNDr. Tomáš Vitha, PhD.

práce: Bone-seeking Lanthanide(III) Complexes of Macrocyclic Ligands Bearing Bis(phosphonate) Pendant Arm

V kategorii lékařské obdrží cenu

MUDr. Eva Al Taji, PhD.

práce: Pathophysiology of primary congenital and early-onset non-autoimmune hypothyroidism

Mgr. Martina Živná, roz. Kublová

práce: Studium molekulární podstaty familiárních hyperurikémií

(Marie Kohoutová)


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.