5. února 2010

Slavnostní předání funkce děkana 3. LF UK

Rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl předal včera na slavnostním zasedání 3. LF UK v prostorách Vlasteneckého sálu nově jmenovanému představiteli lékařské fakulty prof. MUDr. Michalu Andělovi, CSc. symbol děkanské hodnosti - řetěz.


Bývalý děkan Bohuslav Svoboda ve svém projevu zmínil úspěchy fakulty v oblastech vědy i vzdělávání a naznačil, že do budoucna bude nutné výuku mediků více propojit s praxí, neboť podle jeho názoru obory jako je intervenční kardiologie vyžadují nejen teoretické znalosti, ale i manuální dovovednosti. „S třetí fakultou bych šel krást koně,“ zakončil profesor Svoboda vyznáním své sounáležitosti s fakultou svůj poslední projev ve funkci děkana.


Nastupující děkan Michal Anděl vyzvihl specifiku třetí lékařské fakulty, která se: "Hledáním nových způsobů výuky medicíny vhodných pro třetí tisíciletí, pustila přinejmenším na české úrovni, po velmi nevyšlapaných cestách.“  Za jeden z nezbytných kroků považuje děkan Anděl v budoucnosti porovnání výuky s výukou na lékařských fakultách v Německu a Rakousku, a překonání vlastních limitů tak, aby úroveň byla srovnatelná s Vídní, Berlínem či Mnichovem. Anděl uvedl, že: „internacionalizace se bude týkat nejen srovnání, ale i možností pro personální politiku či studium.“

P.K.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.