8. února 2010

Eva Al Taji: Málokdo věřil, že má cenu se do toho pouštět

Působištěm MUDr. Evy Al Taji, PhD. je Klinika dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Stejně jako další letošní laureáti Bolzanovy ceny i ona není žádným nováčkem jak v badatelské práci, tak v publikační činnosti v renomovaných odborných časopisech, poznatky jejího výzkumu jsou žádanou součástí projevů a diskusí lékařských kongresů. Pro pozorovatele zvenčí je potěšitelné zcela nesobecké chápání udělené Bolzanovy ceny, je pro ni především výrazem uznání práce celého badatelského týmu, jehož je součástí, a stejně jako u ostatních laureátů převažuje pocit radosti za ostatní, oddanost vědě a služba druhým.

Čeho se práce Pathophysiology of primary congenital and early-onset non-autoimmune hypothyroidism, za kterou jste dostala Bolzanovu cenu, konkrétně týká?

Tato práce, jak napovídá název v češtině „Patofyziologie primární vrozené a časně postnatálně nastupující neautoimunitní hypotyreózy,“ se zabývala především vrozenou hypotyreózou, tedy vrozenou nedostatečnou funkcí štítné žlázy, což je nejčastější vrozená endokrinní porucha u novorozenců nejenom v České republice, ale na celém světě. Vyskytuje se asi u jednoho na tři až čtyři tisíce narozených dětí a v dnešní době je detekovaná novorozeneckým screeningem vrozené hypotyreózy.

Jak dlouho váš výzkum trval?

Tímto tématem se zabývám od nástupu na Kliniku dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v roce 2000 a v té době, kdy jsem s touto tématikou začínala, to bylo nové téma i v celosvětovém měřítku. Zabývám se jím tedy už téměř deset let.

Jaké nové poznatky vaše práce přinesla a do kterých dalších oborů zasahuje? Tady asi nelze pracovat jinak než interdisciplinárně...

My jsme se zaměřili na genetiku vrozené hypotyreózy, vrozené nedostatečné funkce štítné žlázy, a objevili jsme několik nových genových mutací, které podmiňují dědičné formy tohoto onemocnění. Interdisciplinárně tato práce zasahuje hlavně do různých oborů medicíny, nejenom do endokrinologie, její poznatky lze využít pro celou pediatrii a další spolupracující obory jako je neurologie a nefrologie, protože jsme zjistili, že tyto děti nemusí mít postiženou jenom štítnou žlázu, ale i některé další orgány.

Je Bolzanova cena první vaše ocenění a co pro vás znamená?

Co se týká Univerzity Karlovy tak ano, jinak jsem na kongresu nazvaném Dny dětské endokrinologie v lednu 2008 získala cenu za geny pro transkripční faktory, což je podčást této práce, uznanou jako nejhodnotnější původní práci českých autorů v oboru dětská endokrinologie, publikovanou v zahraničním časopise v roce 2007. Pro mě je to určitě hlavně ocenění mé skoro desetileté práce, která nebyla úplně lehká hlavně v těch začátcích, protože to téma bylo hodně nové i v České republice a málokdo věřil, že má cenu se do toho vůbec pouštět, takže je to pro mě takovou třešinkou na dortu. Samozřejmě že bychom rádi navázali, možná nám Bolzanova cena pomůže získat nějaké granty pro další výzkum nebo třeba i v budování laboratoře v České republice.

Děkuji za rozhovor.

MUDr. Eva Al Taji, PhD., Klinika dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

další informace o Bolzanově ceně v rubrice Studenti

(Marie Kohoutová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.