11. února 2010

Přírodovědecká fakulta realizuje projekt Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK

Od 1. ledna 2010 je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze realizován unikátní projekt „Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK“ (Projekt OPPK CZ.2.16./3.1.00/22155). Tento projekt má do budoucna podpořit partnerství veřejného a soukromého sektoru, díky kterému dojde k výraznému zkvalitnění zázemí vědecké činnosti a nárůstu kapacity tohoto pracoviště. Projekt o celkovém rozpočtu přes 10 mil. Kč je financován z Operačního Programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK).

Záměrem projektu je zabezpečit efektivní rozvoj a konkurenceschopnost Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK v národním i mezinárodním kontextu a podpořit jeho spolupráci s partnerskými organizacemi, Ústavem experimentální biologie rostlin AV ČR, v.v.i. a biotechnologickou firmou Symbiom, s.r.o., s nimiž Centrum spolupracuje na řešení společných projektů základního výzkumu.

V rámci projektu OPPK budou rekonstruovány vnitřní prostory celkem pěti laboratorních úseků, jejichž využitelná plocha bude rozšířena vestavbou vnitřních galerií. Konkurenceschopnost Centra bude podpořena i renovací a zvýšením kapacity kultivačního zázemí pro řízené experimenty s rostlinným materiálem. Stávající zastaralá či dosluhující zařízení budou nahrazena pořízením 11 přístrojů, které umožní automatizaci provozu nebo rozšíří a podpoří metodické a technologické zázemí centra.

Díky reorganizaci, rekonstrukci a nárůstu kapacity Centra vzroste počet vědecko pedagogických pracovníků i studentů, kteří budou moci ve výzkumných prostorách Centra pracovat současně. Tím dojde i k celkovému zvýšení kapacity výzkumu na pracovišti.

Realizace projektu je naplánována tak, aby po celé její trvání bylo možno udržet kontinuitu současného výzkumu a výuky na pracovišti.

Modernizace Centra experimentální biologie rostlin nepochybně zvýší atraktivitu studia a výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Stránky projektu
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.