22. února 2010

Akademický senát vyjádřil kladné stanovisko ke složení kolegia rektora

Akademický senát na svém zasedání 18. února 2010 vyjádřil kladné stanovisko k návrhu rektora UK prof. Václava Hampla na jmenování prorektorů.

Přinášíme složení nového kolegia rektora:

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. - prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace

Doc. ThDr. Martin Prudký - prorektor pro studijní záležitosti

Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. - prorektor pro investiční výstavbu

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - prorektor pro zahraniční vztahy UK a mobilitu

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. - prorektor pro vnější vztahy

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. - prorektor pro rozvoj

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. - prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

Ing. Josef Kubíček - kvestor

RNDr. Tomáš Jelínek - kancléř
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.