Pocta velkému Evropanovi. Trutnovský rodák Samuel Fritz – slavný absolvent UK


Nové aspekty, analýzy a interpretace díla Samuela Fritze přináší kniha Dr. Aristotela Alvareze Lopeze „ Samuel Fritz y la Fundación de Yurimaguas,“ která měla 26. února v Malé aule Karolina slavnostní českou premiéru.

rektor UK prof. V. Hampl: „Fakt, že zde představujeme knihu o Fritzovi, je svědectvím našeho zájmu o osudy našich absolventů, i když zde studovali už před třemi staletími."

Hosty přivítal na půdě Univerzity Karlovy rektor prof. Václav Hampl: „Není náhodou, že je kniha peruánského badatele představována českému odbornému publiku právě zde. Samuel Fritz byl absolventem tohoto vysokého učení podobně jako další řádoví bratři z české provincie, kteří rozvíjeli v 2. polovině 17. a 1. polovině 18. století svoji misijní činnost na různých místech amerického kontinentu i jinde ve světě. Jejich jména a činy jsou dnes často zmiňovány nejen v souvislosti s evangelizačním posláním. Samuel Fritz je kromě jiného známý svou mapou Amazonky z roku 1707, kterou vysoce oceňovali už přírodovědci 18. století. Osudy a dílo Samuela Fritze, ale i Josefa Neumanna, Šimona Boruhradského, Františka Boryně, Václava Bryera a dalších sledují nejen historikové, etnografové či geografové v zemích, kde tito misionáři působili, ale také odborníci v zemích původu, tedy zde v České republice. Jméno univerzity tvoří zejména její absolventi, jejich odbornost, nasazení a jejich dílo, proto fakt, že zde představujeme knihu o Fritzovi, je svědectvím našeho zájmu o osudy našich absolventů, i když zde studovali už před třemi staletími. Je ale také potvrzením extenzivní spolupráce UK s badateli a akademickými pracovišti v Latinské Americe, slavnosti jako je tato chápu především jako vykročení k jejímu dalšímu prohlubování.“

J. E. Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru v ČR: „Velká tradice v objevování nových zemí a zkoumání přírody, která zde existuje po více jak tři staletí, a v neposlední řadě nejnovější objevy v botanice a geografii přispěly k utužení přátelství a zlepšení spolupráce mezi našimi zeměmi."

Knihu českému publiku představil J. E. Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru v ČR: „Při diplomatické práci velvyslance nastávají slavnostní a emotivní momenty jako je tato událost, kterou ještě více stvrzujeme historické vazby mezi našimi národy. Knihu peruánského autora o Čechovi Samuelu Fritzovi uvádíme právě zde, protože zájem občanů této země o mou zemi je zde deklarován už od 17. století. Velká tradice v objevování nových zemí a zkoumání přírody, která zde existuje po více jak tři staletí, a v neposlední řadě nejnovější objevy v botanice a geografii přispěly k utužení přátelství a zlepšení spolupráce mezi našimi zeměmi. Kniha je prezentována na půdě Univerzity Karlovy, kde studoval samotný Samuel Fritz a se kterou nás pojí velmi úzké přátelství – mezi českými a peruánskými univerzitami máme navázáno šestnáct dohod o spolupráci a konkrétně tři se týkají právě Univerzity Karlovy.“


Autor publikace Dr. Aristoteles Alvarez Lopez je občanským povoláním přísedící nejvyššího soudu v Loretu v Peru, ale kniha věnovaná českému jezuitskému misionáři P. Samuelu Fritzovi, který v 17 stol. působil v Amazonii a vytvořil první mapu Amazonky používanou až do 30. let 20. století, svědčí o jeho celoživotním zájmu o studium dějin Amazonie a souvisejících oborů.

PhDr. Simona Binková, Ústav ibero-amerických studií FF UK

Podle PhDr. Simony Binkové z Ústavu ibero-amerických studií Filozofické fakulty UK, která přítomným hostům a zástupcům diplomatických sborů latinskoamerických zemí zastoupených v ČR přiblížila biografické údaje a životní osudy Samuela Fritze, Lopezova kniha vyniká hlavně důvěrnou znalostí prostředí Yurimaguas, což je jedno z nejstarších měst v peruánské Amazonii, které bylo jako misie založeno samotným páterem Fritzem. V dnešní době je hlavním městem provincie horní Amazonky. Uvedla zároveň, že velkou postavou českých dějin páterem Samuelem Fritzem se zabývali už badatelé 18. století, do povědomí širší veřejnosti u nás se ale Fritz dostal až po polovině 20. století a zejména v posledních deseti letech intenzivní popularizační a odbornou činností badatelů sdružených kolem prof. Bohumila Janského z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který v oblasti kartografie a hydrologie navázal na Fritzovo dílo a završil jej definitivním určením skutečných pramenů Amazonky.

Dílo Samuela Fritze je zrcadlem jeho osobnosti. Kromě svého poslání jezuitského misionáře, byl Fritz především významný přírodovědec a velký humanista. Narodil se 1654 v Trutnově, v 18 letech vstoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po absolvování přednášel na jezuitských gymnáziích v Čechách a na Moravě. Ve studiích pokračoval v Olomouci studiem teologie, ale už v té době žádal o vyslání na misijní činnost. Po získání souhlasu během tří dní opustil Olomouc a přes Janov, Sevillu a Cartagenu odplul do Quita a z Quita do misií na horním toku Amazonky. V Amazonii působil přes 40 let. Kromě šíření křesťanství učil místní obyvatelstvo praktickým dovednostem, sám vynikal znalostmi z oboru stavitelství a pěstování zemědělských plodin. Zakládáním misií a vzděláváním místního obyvatelstva se snažil dosáhnout jejich většího ekonomického a sociálního rozvoje. Zaměření jeho osobnosti bylo však mnohem širší; kromě sochařství a malířství byla jeho další odborností znalost jazyků, ovládal latinu, španělštinu a několik indiánských jazyků. Velmi oceňován byl Fritzův slovník jazyka Omaguas, který se ale nedochoval. Nejznámější je však jeho praxe kartografická a hydrologická. Při svých cestách po misiích v Amazonii zaznamenával přítoky Amazonky a výsledkem byla mapa vyrytá roku 1707 jezuity v Quitu do měděné desky. Jediný zachovaný tištěný exemplář v Evropě, který roku 1743 zachránil před zničením člen francouzské zeměměřičské komise Charles M. La Condamine, je uchován v Národní knihovně v Paříži. Konec života strávil ve městě Jéberos, kde roku 1725 umírá. Samuel Fritz je prvním Evropanem, který splul Amazonku od horního toku až po ústí, a jedním z cestovatelů, kteří cestovali napříč celým kontinentem od Atlantického oceánu po Tichý.

obraz pátera Samuela Fritze, dar J. E. Alberta Salase Barahony, velvyslance Peru v ČR, rektorovi UK prof. V. Hamplovi

(Marie Kohoutová)
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.