22. února 2010

Doc. Martin Prudký rezignoval na funkci děkana

Děkan ETF doc. Martin Prudký podal k 22. únoru 2010 rezignaci, vzhledem k jmenování prorektorem UK. Akademický senát ETF navrhl, aby

rektor prozatím pověřil výkonem funkce děkana prof. ThDr. Pavla Filipiho, dosavadního proděkana pro vědu, a dle čl. 13 Volebního a jednacího řádu AS ETF

rozhodl vypsat volby kandidáta na nového děkana. V úterý 13. dubna v 11.00 se uskuteční ve Velké posluchárně shromáždění akademické obce, na němž budou

všichni kandidáti představeni. V úterý 20. dubna zvolí akademický senát ETF kandidáta na funkci děkana a navrhne jej rektorovi UK ke jmenování novým děkanem ETF.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.