BIOCEV postupuje dál

30. března 2010

Projekt BIOCEV (biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu ve Vestci), společný projekt Univerzity Karlovy a šesti ústavů Akademie věd ČR, splnil všechna potřebná hodnotící kritéria a byl MŠMT zařazen do dalšího, mezinárodního kola hodnocení. Na tiskové konferenci o tom informovali zástupci obou hlavních institucí.

Realizace projektu BIOCEV byla zahájena 1. 1. 2008.  Slavnostní podpis partnerské smlouvy se uskutečnil ve Vlasteneckém sále Karolina 10. 11. 2009.  O šest dní později byla předána žádost o dotaci MŠMT. V lednu 2010 byli zástupci projektu informováni, že žádost splnila formální náležitosti a postoupila do dalšího kola hodnocení.

V národním kole byla žádost hodnocena z hlediska aplikačního a inovačního potenciálu, přiměřenosti rozpočtu, finanční udržitelnosti a případných synergií. I zde BIOCEV uspěl a byl MŠMT zařazen do dalšího, mezinárodního, hodnocení. Hodnotící zprávu obdrželi realizátoři projektu na konci března, proto v době konání tiskové konference nebyly známy ještě všechny podrobnosti a připomínky. Připomínky, které musí být v žádosti zohledněny do jejího červencového odeslání Evropské komisi, se týkají zejména rozšíření zahraniční spolupráce a spolupráce s regionálními a místními orgány. Na obou připomínkách se již pracuje stejně jako na rozšíření koordinace s jinými projekty plánovanými v ČR – v tomto případě byl navázán kontakt s brněnským projektem CEITEC (středoevropský technologický institut).

„V hodnotící zprávě nás potěšily velmi pochvalné formulace o odbornosti vědeckého týmu projektu a výroky o citovanosti leaderů výzkumných skupin i dalších pracovníků, jež je na velmi slušné mezinárodní úrovni,“ řekl rektor UK prof. Václav Hampl. Rovněž zmínil pozitivní vyjádření hodnotitelů o silném zázemí projektu v Univerzitě Karlově, která je líhní perspektivních doktorandů. Podle expertů by měl být ovšem projekt přístupný i absolventům dalších vysokých škol jak z ČR, tak ze zahraničí.

Rozhodnutí Evropské komise by mělo být známo na přelomu roku 2010/2011.

Více informací o projektu BIOCEV.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.