Medaili MŠMT za vynikající pedagogickou činnost převzaly dvě osobnosti Univerzity Karlovy

Medaili z rukou ministryně Miroslavy Kopicové v pátek 9. dubna 2010 převzali doc. PaedDr. Radka Wildová, děkanka Pedagogické fakulty UK, a prof. Milan Hejný, CSc., z katedry matematiky a didaktiky matematiky téže fakulty.

Zdůvodnění ocenění:

Doc. PaedDr. Radka Wildová získala Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, při níž se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů, je jediná žena-děkanka v rámci Univerzity Karlovy.

Prof. Milan Hejný, CSc., získal Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost v oblasti vysokého školství, prof. Hejný je inovátor v oblasti vysokoškolského vzdělávání pedagogů, mezinárodně uznávaný vědec.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Avers Medaile MŠMT znázorňuje člověka s rozepjatýma rukama, stojícího v úhlu vektorů vycházejících z prvního písmene abecedy a obracejících se vzhůru nad stylizovanou sovou jako symbolem moudrosti. Na opise je zjednodušený latinský název Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Ministerium Educationis Rei Publicae Bohemicae“. Vnitřní opis je heslem J. A. Komenského: „Quicumque homo natus est hominem agere discat“. („Kdokoliv se narodí jako člověk, nechť se učí jednati jako člověk“). Revers medaile je čtvercová deska se jmény českých a moravských pedagogů a učitelů, v jejichž středu je poprsí J. A. Komenského z profilu.

Opis reversu je teze J. A. Komenského: „Omnia sponte fluant: absit violentia rebus.“ („Nechť vše plyne podle své vůle a bez násilného působení.“) Ve volných segmentech jsou symboly Země, Nebe a Přírody převzaté z Komenského sigmentu. Autorem medaile je akad. sochař Zdeněk Kolářský.

Medaile MŠMT se uděluje jako ocenění významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce vykonávané na kterémkoliv místě resortu školství, mládeže a tělovýchovy, za dlouhodobé a vynikající působení při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Mou úlohou bylo povýšit vzdělávání učitelek mateřských škol. Docentku Evu Opravilovou z PedF UK ocenil za celoživotní působení v oboru předškolní pedagogiky ministr školství


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.