9. dubna 2010

Medaili MŠMT za vynikající pedagogickou činnost převzaly dvě osobnosti Univerzity Karlovy

Medaili z rukou ministryně Miroslavy Kopicové v pátek 9. dubna 2010 převzali doc. PaedDr. Radka Wildová, děkanka Pedagogické fakulty UK, a prof. Milan Hejný, CSc., z katedry matematiky a didaktiky matematiky téže fakulty.

Zdůvodnění ocenění:

Doc. PaedDr. Radka Wildová získala Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, při níž se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů, je jediná žena-děkanka v rámci Univerzity Karlovy.

Prof. Milan Hejný, CSc., získal Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost v oblasti vysokého školství, prof. Hejný je inovátor v oblasti vysokoškolského vzdělávání pedagogů, mezinárodně uznávaný vědec.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Avers Medaile MŠMT znázorňuje člověka s rozepjatýma rukama, stojícího v úhlu vektorů vycházejících z prvního písmene abecedy a obracejících se vzhůru nad stylizovanou sovou jako symbolem moudrosti. Na opise je zjednodušený latinský název Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Ministerium Educationis Rei Publicae Bohemicae“. Vnitřní opis je heslem J. A. Komenského: „Quicumque homo natus est hominem agere discat“. („Kdokoliv se narodí jako člověk, nechť se učí jednati jako člověk“). Revers medaile je čtvercová deska se jmény českých a moravských pedagogů a učitelů, v jejichž středu je poprsí J. A. Komenského z profilu.

Opis reversu je teze J. A. Komenského: „Omnia sponte fluant: absit violentia rebus.“ („Nechť vše plyne podle své vůle a bez násilného působení.“) Ve volných segmentech jsou symboly Země, Nebe a Přírody převzaté z Komenského sigmentu. Autorem medaile je akad. sochař Zdeněk Kolářský.

Medaile MŠMT se uděluje jako ocenění významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce vykonávané na kterémkoliv místě resortu školství, mládeže a tělovýchovy, za dlouhodobé a vynikající působení při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Mou úlohou bylo povýšit vzdělávání učitelek mateřských škol. Docentku Evu Opravilovou z PedF UK ocenil za celoživotní působení v oboru předškolní pedagogiky ministr školství


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.