Věci se nedělají lehko. Schumacherův kabinet Husitské teologické fakulty UK se představuje

13. dubna 2010

„Tak tady ta knihovna je,“ rozhlédl se prostorem děkan Husitské teologické fakulty UK prof. ThDr. Jan B. Lášek a zahájil tak malé neformální setkání vedení fakulty s rektorem UK prof. Václavem Hamplem. Uskutečnilo se dnes dopoledne a provázel ho čilý pracovní ruch, pokud za něj můžeme považovat tichou práci katalogizátora obklopeného hromadami knih určenými ke zpracování. Smyslem tohoto setkání bylo představit unikátní kolekci více jak šesti tisíc knih, které jako tzv. Schumacherův kabinet budou připomínat jméno původního vlastníka a tvůrce této kolekce Prof. Waltera Schumachera z Freiburgu im Breisgau.

„O možnosti odkupu knižní kolekce z pozůstalosti prof. Schumachera jsme se dozvěděli zhruba před dvěma lety,“ řekl prof. Lášek, „a jsme vděčni, že vedení Univerzity Karlovy podpořilo její koupi v rámci realizace rozvojového projektu Husitské teologické fakulty v současné hospodářské situaci poněkud neskromnou částkou 25000 euro. Jsme si vědomi, o jak výjimečný krok se jedná.“

prof. ThDr. Jan B. Lášek, děkan Husitské teologické fakulty UK

Samotné koupi předcházelo několik návštěv nutných k posouzení hodnoty Schumnacherovy knihovny a možnostem jejího využití pro studenty i pro odbornou veřejnost. Po podepsání kupní smlouvy byly knihy převezly do svého nového působiště v ČR v únoru 2009.

Unikátní kolekci pak přítomným představil proděkan pro rozvoj fakulty PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

„Významný německý vědec, historik umění a archeolog prof. Walter Schumacher se narodil v roce 1913 v Kolíně n. Rýnem a zemřel v roce 2004 ve Freiburgu. Kvalitní a významný knižní fond z jeho pozůstalosti čítá na 6 000 svazků odborné literatury z oblasti křesťanské archeologie, raně křesťanského a byzantského umění, teologie a klasické filologie. Chtěli jsme ho zachovat v jeho původní celistvosti, proto fakulta tyto knihy zařadila do zvláštního samostatného fondu a instalovala ho do místnosti v prostorách fakultní knihovny; tím vznikl tzv. Schumacherův kabinet. Fond bude významným přínosem pro vědeckou práci pracovníků a studentů fakulty i ostatním fakultám UK. V současné době jsou zaevidovány a zkatalogizovány přibližně dvě třetiny knižního fondu; zpřístupnění kabinetu po kompletním zkatalogizování v Centrálním katalogu UK je plánováno na začátek příštího akademického roku 2010-2011.“

Schumacherův kabinet zaplní mezeru nabídky odborných publikací, která vznikla v roce 1949 po zákazu ÚV KSČ nakupování nejen jednotlivých knižních titulů z badatelských oblastí souvisejících s teologií, historií, archeologií a filologií, ale zejména kompletní knižní produkce některých evropských a světových nakladatelských domů. Zákaz platil plných 40 let. „Právě v této knihovně nalézáme některé publikace ze 60. a 70. let, které v ČR vůbec nejsou. Je tady pochopitelně řada standardních publikací, které jsou v každé knihovně, ale 70 procent jsou unikátní tituly a my jsme knihovnu museli koupit jako celek. Budeme mít něco, co nikde jinde není, a jsme vděčni, že k tomu mohlo dojít,“ dodal děkan Lášek.

„Je pravda, že univerzita přispěla tak přízemní věcí, jakou jsou peníze,“ poblahopřál fakultě s úsměvem rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl, „ale to nestačí, je mnoho věcí, které se musí vykonat. Chtěl bych především ocenit enormní nasazení vašeho týmu, které přesahuje vše, co je obvyklé, a díky němuž se sem podařilo dostat tak unikátní knižní fond. Potenciál Univerzity Karlovy a zejména Husitské teologické fakulty se tím nepochybně zvyšuje a těším se, až začne sloužit.“

prof. Václav Hampl, rektor UK

Po seznámení s Schumacherovým kabinetem si rektor UK ještě prohlédl novou přednáškovou aulu a dvě nové studovny knihovny HTF; všechny prošly rozsáhlou rekonstrukcí, během níž byly změněny prostorové dispozice studoven a depozitářů a vybaveny moderními komunikačními technologiemi. Pohodlí studentů a badatelů bude zvyšovat uživatelsky přátelský design nového nábytku, skříněk na osobní věci, kopírek, tiskáren, internetové připojení na notebooky a další. Modernizace zázemí a služeb, které Husitská teologická fakulta UK nabízí svým studentům a zaměstnancům, probíhá pod vedením proděkana pro rozvoj fakulty PhDr. Jiřího Pavlíka, Ph.D. v rámci rozvojových projektů z let 2008, 2009 a 2010.

(Marie Kohoutová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.