Prezident Portugalské republiky přednášel a diskutoval na Univerzitě Karlově

16. dubna 2010


Tisková zpráva

16. dubna 2010V pátek 16. dubna 2010 navštívil prezident Portugalské republiky Aníbal Cavaco Silva s chotí akademickou půdu Univerzity Karlovy. Portugalský prezident i rektor Univerzity Karlovy ocenili dobré vzájemné vztahy a rostoucí studentskou výměnu. Návštěva vyvrcholila přednáškou portugalského prezidenta a následnou diskusí se studenty.


Slavnostní setkání, které zahájil rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, se uskutečnilo ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy, DrSc. Mgr. Šárka Grauová z oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK seznámila přítomné s historií a vývojem výuky portugalštiny na UK a připomněla význam Centra portugalského jazyka: „V tomto Centru, jehož neúnavným a neobyčejně velkorysým ředitelem je Dr. Joaquim Ramos, získala česká portugalistika nejen naprosto nedocenitelnou oporu pro svou činnost, ale také prostor k setkávání se všemi zájemci o portugalský jazyk a kulturu.“


Následně vystoupil se svou přednáškou portugalský prezident prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, po níž přišla na řadu diskuse se studenty portugalistiky Ústavu románských studií FF UK a se studenty Institutu mezinárodních studií FSV UK. Na programu prezidenta byla také prohlídka výstavy výtvarných děl Jiřího Vovse, jehož dílo je inspirováno poezií portugalského básníka Fernanda Pessoy. Zde hosty přivítal J. E. Dr. Jose Julio Pereira Gomes, zplnomocněný velvyslanec Portugalské republiky, a Joaquim Coelho Ramos, ředitel Portugalského centra Institutu Cames v Praze.

Univerzita Karlova spolupracuje s Portugalskem již od roku 1987, kdy byla uzavřena první meziuniverzitní dohoda s Universidade de Coimbra týkající se zejména výměny vědecko-pedagogických pracovníků v oborech farmacie, mikrobiologie, pedagogika, právo, psychologie, romanistika a životní prostředí. V roce 2003 podepsala Univerzita Karlova Protokol o spolupráci s Instituto Cames Portugal, a na Filozofické fakultě UK tak oficiálně vzniklo Centrum portugalského jazyka. Jeho náplní jsou např. přednášky, tematické akce, koncerty, filmové projekce atp.


V současné době studuje na Univerzitě Karlově 312 portugalských studentů-samoplátců (nejvíce jich je na Lékařské fakultě v Plzni, 2. LF UK a 1. LF UK) a na UK působí v současné době i 36 portugalských stážistů. Dalších 49 studentů zde v tomto akademickém roce působí na základě programu Erasmus LPP, v jehož rámci má Univerzita Karlova uzavřeny dohody s 12 portugalskými univerzitami.


Prezident Portugalské republiky Aníbal Cavaco Silva s manželkou Marií Cavaco Silva přijeli na státní návštěvu České republiky na pozvání prezidenta republiky prof. Václava Klause.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.