27. dubna 2010

Kandidátem na děkana zvolen prof. M. Červinka

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové zvolil dne 26. dubna 2010 v druhém kole kandidátem na děkana prof. Miroslava Červinku. V tajném hlasování získal kandidát nadpoloviční většinu všech členů senátu. Čtyřleté funkční období nového děkana by mělo po jmenování rektorem začít 1. září 2010.

Kromě vedoucího Ústavu lékařské biologie a genetiky a současného proděkana pro vědeckou činnost LF UK v Hradci Králové Miroslava Červinky se o funkci ucházeli prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. a prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc..

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.