Smlouva mezi UK a UPJŠ Košice posiluje možnosti intenzivní spolupráce

7. května 2010

Dnes byla v reprezentačních prostorách Karolina podepsána Dohoda o vědecké, pedagogické a kulturní spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJŠ Košice). V přítomnosti kancléřky UPJŠ Košice Mgr. Adriany Sabolové a prorektora UK pro zahraniční styky a mobilitu prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc., MBA, smlouvy podepsali prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ Košice, a prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor UK.

Poté oficiální atmosféru podpisu smlouvy vystřídaly momenty kolegiální přátelské rozpravy, která, jak později řekl Jeho Magnificence Ladislav Mirossay, vždycky byla a zůstane jedním z ukazatelů, že smlouva v praxi skutečně funguje.


prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ Košice

Na otázku redakce, co si slibuje od spolupráce s Univerzitou Karlovou a co by právě podepsaná smlouva měla změnit, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích prof. Mirossay odpověděl:

„Smlouva o spolupráci mezi našimi dvěma univerzitami není nová, je prodloužením už existující smlouvy z roku 2005. Neočekávám velké změny; očekávám především to, že aktivita našich vědeckých a pedagogických zaměstnanců a studentů bude dostatečná na to, aby tato smlouva nebyla prázdným kusem papíru, protože není horší smlouva, než ta, která není založená na individuální spolupráci týmů, jednotlivců a na vzájemných návštěvách a pobytech studentů na obou univerzitách. Takže já si od toho slibuji, že naši a stejně tak vaši lidé budou ve vzájemné spolupráci pokračovat ve zvýšené intenzitě."

"V neposlední řadě, co alespoň já jako odchovanec lékařské fakulty pociťuji jako velmi důležité je i to, že vzhledem k tomu, že na teritoriu obou států v podstatě není zas tak velký počet profesorů nebo docentů zejména v některých menších lékařských oborech, nadále přetrvává vzájemná výpomoc našich univerzit, ať už při potřebě oponentských posudků nebo recenzí v časopisech, kde se vydávají naše práce, nebo při inauguračních a habilitačních řízeních. Tato spolupráce je na denním pořádku a já věřím, že bude i nadále pokračovat.“

Jsou nějaké akreditované obory a specializace, které Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích nabízí a které Univerzita Karlova nemá ve svém rejstříku?

prof. Mirossay: „Na tohle otázku vám neodpovím, protože nemám představu, co by Univerzita Karlova neměla...(smích)... Proti Univerzitě Karlově jsme malá univerzita a to i v kontextu Slovenska, u nás studuje kolem 8500 studentů. Myslím si ale, že kvalita a síla univerzity se neurčuje podle velikosti, takže věřím, že máme lidi, kteří jsou platnými partnery vědeckých a pedagogických pracovníků Univerzity Karlovy.“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích má pět fakult: Lékařskou, Přírodovědeckou, Filozofickou, Právnickou a Fakultu veřejné správy. Svým posluchačům poskytuje všechny stupně vysokoškolského vzdělávání, tj. bakalářské, magisterské a doktorské/doktoranské studium.

Součástí UPJŠ jsou univerzitní pracoviště v oborech vědy a výzkumu, tělesné výchovy a sportu, informačních a komunikačních technologií, univerzitní knihovna, studentské koleje a menzy, učební a správní pracoviště a také univerzitní botanická zahrada.

Více informací o Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích zde

(Marie Kohoutová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.