Smlouva mezi UK a UPJŠ Košice posiluje možnosti intenzivní spolupráce


Dnes byla v reprezentačních prostorách Karolina podepsána Dohoda o vědecké, pedagogické a kulturní spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJŠ Košice). V přítomnosti kancléřky UPJŠ Košice Mgr. Adriany Sabolové a prorektora UK pro zahraniční styky a mobilitu prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc., MBA, smlouvy podepsali prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ Košice, a prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor UK.

Poté oficiální atmosféru podpisu smlouvy vystřídaly momenty kolegiální přátelské rozpravy, která, jak později řekl Jeho Magnificence Ladislav Mirossay, vždycky byla a zůstane jedním z ukazatelů, že smlouva v praxi skutečně funguje.


prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ Košice

Na otázku redakce, co si slibuje od spolupráce s Univerzitou Karlovou a co by právě podepsaná smlouva měla změnit, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích prof. Mirossay odpověděl:

„Smlouva o spolupráci mezi našimi dvěma univerzitami není nová, je prodloužením už existující smlouvy z roku 2005. Neočekávám velké změny; očekávám především to, že aktivita našich vědeckých a pedagogických zaměstnanců a studentů bude dostatečná na to, aby tato smlouva nebyla prázdným kusem papíru, protože není horší smlouva, než ta, která není založená na individuální spolupráci týmů, jednotlivců a na vzájemných návštěvách a pobytech studentů na obou univerzitách. Takže já si od toho slibuji, že naši a stejně tak vaši lidé budou ve vzájemné spolupráci pokračovat ve zvýšené intenzitě."

"V neposlední řadě, co alespoň já jako odchovanec lékařské fakulty pociťuji jako velmi důležité je i to, že vzhledem k tomu, že na teritoriu obou států v podstatě není zas tak velký počet profesorů nebo docentů zejména v některých menších lékařských oborech, nadále přetrvává vzájemná výpomoc našich univerzit, ať už při potřebě oponentských posudků nebo recenzí v časopisech, kde se vydávají naše práce, nebo při inauguračních a habilitačních řízeních. Tato spolupráce je na denním pořádku a já věřím, že bude i nadále pokračovat.“

Jsou nějaké akreditované obory a specializace, které Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích nabízí a které Univerzita Karlova nemá ve svém rejstříku?

prof. Mirossay: „Na tohle otázku vám neodpovím, protože nemám představu, co by Univerzita Karlova neměla...(smích)... Proti Univerzitě Karlově jsme malá univerzita a to i v kontextu Slovenska, u nás studuje kolem 8500 studentů. Myslím si ale, že kvalita a síla univerzity se neurčuje podle velikosti, takže věřím, že máme lidi, kteří jsou platnými partnery vědeckých a pedagogických pracovníků Univerzity Karlovy.“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích má pět fakult: Lékařskou, Přírodovědeckou, Filozofickou, Právnickou a Fakultu veřejné správy. Svým posluchačům poskytuje všechny stupně vysokoškolského vzdělávání, tj. bakalářské, magisterské a doktorské/doktoranské studium.

Součástí UPJŠ jsou univerzitní pracoviště v oborech vědy a výzkumu, tělesné výchovy a sportu, informačních a komunikačních technologií, univerzitní knihovna, studentské koleje a menzy, učební a správní pracoviště a také univerzitní botanická zahrada.

Více informací o Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích zde

(Marie Kohoutová)

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.