13. května 2010

Fakulta sociálních věd si nadělila k dvacetinám konferenci

Video


Konference „Akademické lekce pro hospodářskou politiku“ se uskutečnila za velkého zájmu studentů, odborníků i široké veřejnosti ve středu 12. května v budově Institutu ekonomických studií FSV UK v Opletalově ulici. Setkání proběhlo u příležitosti dvacátého výročí založení Fakulty sociálních věd UK a symbolicky též jako oslava dvaceti let obnovení nezávislé ekonomie.

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Založena byla 1. června 1990, první studenti začali studovat v akademickém roce 1990/1991. V roce 2010 si tedy připomíná dvacáté výročí, kdy nastoupila na místo bývalé Fakulty žurnalistiky. Fakulta si jako cíl vytyčila poskytnout společnou platformu pro studium společenských věd, zejména v duchu tradice Fakulty společenských věd a publicistiky (1968–1972).

V rámci oslav tohoto kulatého výročí uspořádal Institut ekonomických studií FSV UK konferenci „Akademické lekce pro hospodářskou politiku“.

„Konferenci pořádáme v období, které je mimořádné v tom, že zažíváme turbulentní ekonomické změny. Pro mnohé studenty to mohou být zatím první největší změny, které mohou pozorovat. V takovém období může přicházet velká řada návrhů a opatření, která jsou zcela protichůdná. Proto je vhodné, aby se objevila hlubší reflexe, co v kritické době dělat. My jsme se snažili takový formát vytvořit,“ zaznělo v úvodu z úst organizátora.

Jako účastníci konference byli pozváni pedagogové z Univerzity Karlovy, kteří zde pravidelně přednášejí, ale přitom jejich hlavní působení spočívá v praxi, ať již v oblasti tvorby hospodářské politiky či komerčním sektoru, a kteří musí být připraveni neustálým změnám každodenně čelit. Ve dvou diskusních panelech nazvaných Bariéry hospodářského růstu a Lekce z finanční krize tak vystoupili např. Zdeněk Tůma, guvernér ČNB, Vladimír Dlouhý, Pavel Mertlík, Oldřich Dědek, Mgr. Michal Skořepa, PhD., či Tomáš Sedláček. Úvodního referátu se ujal a konferenci moderoval prof. Michal Mejstřík, ředitel IES FSV UK.

Dvě z témat se věnovala i problematice školství, vědy a výzkumu. Doc. Jiří Havel pronesl příspěvek na téma „vzdělávací a školská politika“, doc. Daniel Münich se snažil z pozice vedoucího odborné komise Rady vlády pro společenské a humanitní vědy přítomným posluchačům vysvětlit výhody a nevýhody současného hodnocení vědy, tzv. „kafemlejnku“. Jako největší nedostatek systému vytnul nerozlišování hodnocení podle oboru. Českým vědcům pak poslal vzkaz, že by měli stejně jako ve světě více publikovat v impaktovaných časopisech na úkor knih a publikací.

(Lucie Kettnerová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.