31. května 2010

Prohlášení Akademického senátu Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


PROHLÁŠENÍ Akademického senátu Univerzity Karlovy


28.5.2010


Akademický senát Univerzity Karlovy (AS UK) vyjadřuje rozhodný nesouhlas se způsobem přípravy a projednávání Plánu implementace reformy finanční pomoci studentům. V průběhu přípravy materiál nebyl vůbec konzultován s vysokými školami a vzhledem k rozsahu materiálu byl dán vysokým školám naprosto nedostatečný časový prostor k vyjádření připomínek k tomuto materiálu.


AS UK doporučuje vedení Univerzity Karlovy vyzvat Vládu ČR, aby odložila projednání předmětného materiálu až po řádném projednání s vysokými školami a zejména se studentskou reprezentací vysokých škol.


AS UK konstatuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží navodit dojem demokratických procesů, ale praxe ukazuje, že akademickými institucemi ve skutečnosti pohrdá.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Informace o AS UK:


http://www.cuni.cz/UK-127.html 


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek  

Tiskový mluvčí UK                                        

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:                          +420 224 491 248

e-mail:                   pr@cuni.cz

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.