14. července 2010

Centrum vizuální historie Malach má vlastní webové stránky


Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy má vlastní webové stránky. Naleznete zde řadu informací o CVH Malach i Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation, odkazy na připravené materiály pro využití ve vzdělávání a mnoho dalšího. Naším cílem je, aby se naše webové stránky staly živým a pravidelně aktualizovaným médiem o všem, co souvisí s činností CVH Malach a také s vědeckým i vzdělávacím využitím unikátního materiálu, který je zde přístupný.


Oficiální spuštění webu CVH Malach proběhlo ve dnech 65. výročí osvobození a konce druhé světové války. Při této příležitosti jsme připravili krátký sestřih z filmových výpovědí přeživších holocaustu, jejichž svědectví se s mnoha dalšími nacházejí v digitálním archivu Institutu USC Shoah Foundation. Ve videoklipu naleznete úryvky ze svědectví pěti pamětníků, týkající se sklonku druhé světové války a osvobození ghetta v Terezíně. Sestřih je spolu s dalšími informacemi ke stažení na našich webových stránkách v sekci „Pro školy a pedagogy“.


Centrum Malach je otevřeno návštěvám skupin i jednotlivců - badatelů, pedagogů, studentů a nejširší veřejnosti. K dispozici je 52 000 digitalizovaných filmových svědectví přeživších a svědků holocaustu, což z Archivu vizuální historie činí jeden z největších souborů historického audiovizuálního materiálu svého druhu na světě. Naprostá většina těchto svědectví byla katalogizována, indexována a digitalizována, aby je bylo možné pomocí archivu prohledávat a sledovat.


Jde o jedinečný, specifický, ale o to silnější materiál, který nachází využití nejen v řadě oborů historických, společenských a humanitních věd, ale lze jej uplatnit např. také v rámci výuky jazyků (k dispozici jsou zde rozhovory celkem ve 32 jazycích). Výhodou jistě je i to, že jednotlivé rozhovory prošly jen zcela minimální dodatečnou úpravou, což uživatelům poskytuje značnou volnost v jejich využití a zpracování. V případě zájmu lze pro pedagogy, autory vzdělávacích materiálů a koordinátory vzdělávacích programů uspořádat v CVH Malach semináře, kde budou s používáním archivu a vyhledávacích nástrojů obeznámeni.


Těšíme se na Vaši návštěvu přímo v centru i na nových webových stránkách!


Mgr. Jakub Mlynář

koordinátor CVH Malach

tel. 221 914 391

http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.