28. července 2010

Cena ministrů putuje na Filozofickou fakultu UK

Cenu ministrů členských zemí programu CEEPUS za akademický rok 2008/2009 získala síť CII-AT-0012-06-1011 Language and Literature in a Central European Context, do níž je vedle 16 univerzit z 9 členských zemí programu CEEPUS zapojen i Ústav české literatury a literární vědy FF UK. Ocenění bylo mimo jiné uděleno za aktivní účast studentů, profesorů a zaměstnanců tohoto pracoviště na fungování sítě. O projektu jsme si povídali s jeho koordinátorem prof. PhDr. Jiří Holým, DrSc.

Možná ne každý ví, co je výměnný program CEEPUS...

Studenti mají více možností, jak vycestovat do zahraničí. Nejznámější je program ERASMUS, dále existuje meziuniverzitní výměna a nedávno vznikl CEEPUS. Založili ho Rakušané a zapojeny jsou vlastně převážně země bývalého Rakouska-Uherska. Výhodou CEEPUSu pro studenty je, že pokud stipendium získají, nemají vlastně předepsané žádné povinnosti a je jen čistě na nich, jak pobyt využijí a jaké přednášky a semináře navštíví. Rozdílný je i systém přidělování stipendií. My předem nevíme, kolik míst a kam dostaneme. Největší zájem je tradičně o Vídeň, Maďarsko, Polsko nebo země bývalé Jugoslávie.

CEEPUS je určen pouze pro studenty?

V rámci CEEPUSu mohou do zahraničí vyjíždět i učitelé. Pro ně ovšem platí už druhým rokem povinnost odučit asi 12 hodin týdně, takže o to už není takový zájem, protože pak nezbývá příliš času na vlastní studium.

Jak vlastně došlo k zapojení katedry české literatury do této mezinárodní sítě?

Naše síť byla původně určena pro nederlandisty. Vedoucím sítě je Holanďan Herbert van Uffelen pracující ve Vídni, který zkontaktoval nederlandisty u nás. Ti o to ale neměli příliš zájem, a tak se obrátili na nás.  My jsme této příležitosti využili a do sítě AT-12 se zapojili. Z FF UK v rámci programu nejčastěji vyjíždějí bohemisté či germanisté.

Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Proč padla role koordinátora zrovna na vás?

Ani nevím. Oslovili mě přímo lidé z Vídně, kteří věděli, že jsem kdysi v rámci CEEPUSu vycestoval. Říkali, že nederlandisté z toho vycouvali a že by to jinak zaniklo. Což by mi přišlo líto. Tak jsem řekl, že to zkusím.

Kolik studentů ročně do zahraničí v rámci CEEPUSu  vycestuje a kolik jich naopak přijíždí?

V rámci CEEPUSu každoročně vyjede 6 až 10 našich studentů, k nám jich přijíždí o něco více. Někteří totiž přijíždějí jako tzv. freemovers. Tak k nám třeba každoročně jezdí kolem 8 studentů ze Srbska.

Jak jsou nastavena kritéria pro získání stipendia?

Systém hodnocení je několikastupňový. Podanou přihlášku musí schválit garant na příslušné katedře, pak národní kancelář, národní kancelář hostitelské země a nakonec koordinátor hostitelské katedry. Předpokládá se také, že když někdo přijede k nám, bude se chtít seznámit s naším kulturním prostředím a osvojit si češtinu. Vzpomínám si třeba na případ, kdy se maďarská studentka divila, že je na koleji ubytovaná s Češkou a ta s ní nechce stále komunikovat jen anglicky. Vysvětlili jsme jí, že se měla přihlásit spíš na pobyt do Velké Británie...

Na jak dlouho je možné vycestovat?

Pobyty jsou čtyřměsíční, tedy semestrální, a řídí se začátkem semestru hostitelské země. Učitelé jezdí v rozsahu jednoho týdne až měsíce.

(Lucie Kettnerová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.