Jsou archiváři historikové? Univerzita Karlova hostí mezinárodní konferenci archivářů vysokých škol a vědeckých institucí


Pohled na odlišné tradice a pojetí archivní práce i samotné archivářské profese přináší mezinárodní konference archivářů, která dnes začala v Modré posluchárně Karolina a která potrvá do 3. října. Jejími organizátory jsou spolu s Ústavem dějin UK a archivem Univerzity Karlovy Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR. Výroční konference archivářů vysokých škol a vědeckých institucí je také prostorem pro diskuse nad požadavky nové, postmoderní „doby elektronického záznamu,“ nad vztahem mezi archivy a historií a jejich novou perspektivou se zvláštním zřetelem ke specifickému postavení univerzitních archivů.

Jak v úvodu konference zdůraznila Juliane Mikoletzky, šéfka Section on University and Research Archives (SUV), téma konference „Archivní tradice a praxe: Jsou archiváři historikové?“ není jen formální, obecně položenou otázkou a není jen o tom, jak sbírat a uchovávat archivní dokumenty; je mimo jiné také o aktivní roli a vlivu archiváře při výkladu a „psaní" historie. Příkladem takového vlivu mohla být hned první panelová diskuse zahajovacího odpoledne na téma: „Slunce, moře a písek? Role archivářů při definování post-koloniální historie Západní Indie,“ autorů Cherri Ann Beckles, Sharon Alexander-Goodinga a Stanley Griffina.

„Je objektivní rozhodování v archivech mýtem?“, táže se svým příspěvkem nazvaným Vystoupení ze stínu prof. William J. Maher, jeden z prvních řečníků konference. Obrácenou otázku naopak pokládá Matěj Spurný: „Jsou historikové archiváři? Možnosti a limity psaní univerzitní historie.“ Konkrétním problémům historiografické práce a archivní praxe, akvizic, oceňování a popisu archiválií, národních i mezinárodních standardů, roli univerzitních archivů, digitální knihovně evropského registru historických pramenů, úloze historických společností při uchovávání historického dědictví, ale i archivování umění – roli archiváře ve vzdělávání v oblasti umění a designu –  byla věnována další témata přednášek a diskusí přítomných odborníků.

Sešlo se jich na čtyřdenní pražské archivářské konferenci téměř pět desítek z 19 států: České republiky, Francie, Španělska, Norska, Barbadosu, Švédska, Spojených států, Velké Británie, Spojených arabských emirátů, Kanady, Polska, Jamajky, Lotyšska, Severního Irska, Rakouska, Belgie, Švýcarska, Rumunska a Brazílie. Aby účastníci konference osvěžili po namáhavé práci své smysly pohledem na krásu, organizátoři pro ně připravili exkurze a prohlídky Karolina, světoznámé knihovny Strahovského kláštera, národní kulturní památky kláštera v Plasech a také společenská setkání.

(Marie Kohoutová)
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.