Lékařská fakulta v Plzni oslavila 65. let od svého vzniku

6. října 2010

Vzpomínky, současné úspěchy, ale i obavy o budoucnost plánované výstavby kampusů zazněly na oslavách 65 let existence Lékařské fakulty v Plzni. Na oslavu jedné z mladších fakult Univerzity Karlovy přišli do plzeňské Měšťanské besedy pogratulovat zástupci českých a slovenských univerzit, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, ale i představitelé města Plzně. Přítomni byli také  představitelé Univerzity Karlovy. 

Rektor UK prof. Václav Hampl ve svém zahajovacím projevu popřál fakultě do příštích let „…naplnění ambiciozních cílů ve vědě a vzdělávání lékářů. A dodal: „Doufám, že i nadále bude fakulta naplňovat starou ideu univerzity jako společné obce studentů a profesorů, kteří společně hledají pravdivé poznání." Rektor dále zmínil nejen historický kontext vzniku fakulty, ale věnoval se především její současné vědecké úrovni. O její výborné úrovni, jak uvedl, svědčí například šesti procentní přínos fakulty k publikačním výstupům univerzity v databázi Web of Science, stejně jako úspěchy jejich studentů na mezinárodních soutěžích, například při nedávném udílení desátého ročníku Cen za chemii, farmacii a lékařství, které na francouzském velvyslanectví v Praze předával nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn.

 "Osudy univerzity a jejích fakult do značné míry kopírují dějiny celého národa," uvedl na počátku svého hodnocení historického vývoje fakulty její děkan docent Boris Kreuzberg. "Doba normalizace byla prubýřským kamenem mnoha osobností a jejich charakterů, někteří zklamali a jiní naopak vytrvali ve svých čestných postojích, ale také na to doplatili." Morální statečnost některých z nich ocenil rektor UK prof. Václav Hampl udělením pamětní medaile univerzity. Na návrh fakulty převzali medaili prof. Jiří Heřt a docenti Martin Šolc a Petr Fiala. "Byl jsem v KANu, ale nepřipadal jsem si jako zločinec, který chce zvrhnout režim. Byl jsem přesvědčený, že režim je chybný a přál jsem si, aby se systém demokratizoval," vzpomínal oceněný prof. Jiří Heřt. "Možná jsem byl více užitečnější lidem, než tady na fakultě," hodnotí s lehkou ironií v hlase své více jak 19 leté nedobrovolné působení v roli závodního lékař v Chomutově.

 Slavnostní shromáždění zakončilo předání pamětních listů a medailí významným osobnostem a pěvecké vystoupení Dany Hažmukové.


Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem 135 Edvarda Beneše 27. října 1945. V současnosti má fakulta přibližně dva tisíce studentů, z nichž jedna pětina studuje v anglickém jazyce. Do roku 2014 by v lochotínském areálu nedaleko fakultní nemocnice měla vzniknout dvě výzkumná centra za 600 milionů korun.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.