Lékařská fakulta v Plzni oslavila 65. let od svého vzniku


Vzpomínky, současné úspěchy, ale i obavy o budoucnost plánované výstavby kampusů zazněly na oslavách 65 let existence Lékařské fakulty v Plzni. Na oslavu jedné z mladších fakult Univerzity Karlovy přišli do plzeňské Měšťanské besedy pogratulovat zástupci českých a slovenských univerzit, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, ale i představitelé města Plzně. Přítomni byli také  představitelé Univerzity Karlovy. 

Rektor UK prof. Václav Hampl ve svém zahajovacím projevu popřál fakultě do příštích let „…naplnění ambiciozních cílů ve vědě a vzdělávání lékářů. A dodal: „Doufám, že i nadále bude fakulta naplňovat starou ideu univerzity jako společné obce studentů a profesorů, kteří společně hledají pravdivé poznání." Rektor dále zmínil nejen historický kontext vzniku fakulty, ale věnoval se především její současné vědecké úrovni. O její výborné úrovni, jak uvedl, svědčí například šesti procentní přínos fakulty k publikačním výstupům univerzity v databázi Web of Science, stejně jako úspěchy jejich studentů na mezinárodních soutěžích, například při nedávném udílení desátého ročníku Cen za chemii, farmacii a lékařství, které na francouzském velvyslanectví v Praze předával nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn.

 "Osudy univerzity a jejích fakult do značné míry kopírují dějiny celého národa," uvedl na počátku svého hodnocení historického vývoje fakulty její děkan docent Boris Kreuzberg. "Doba normalizace byla prubýřským kamenem mnoha osobností a jejich charakterů, někteří zklamali a jiní naopak vytrvali ve svých čestných postojích, ale také na to doplatili." Morální statečnost některých z nich ocenil rektor UK prof. Václav Hampl udělením pamětní medaile univerzity. Na návrh fakulty převzali medaili prof. Jiří Heřt a docenti Martin Šolc a Petr Fiala. "Byl jsem v KANu, ale nepřipadal jsem si jako zločinec, který chce zvrhnout režim. Byl jsem přesvědčený, že režim je chybný a přál jsem si, aby se systém demokratizoval," vzpomínal oceněný prof. Jiří Heřt. "Možná jsem byl více užitečnější lidem, než tady na fakultě," hodnotí s lehkou ironií v hlase své více jak 19 leté nedobrovolné působení v roli závodního lékař v Chomutově.

 Slavnostní shromáždění zakončilo předání pamětních listů a medailí významným osobnostem a pěvecké vystoupení Dany Hažmukové.


Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem 135 Edvarda Beneše 27. října 1945. V současnosti má fakulta přibližně dva tisíce studentů, z nichž jedna pětina studuje v anglickém jazyce. Do roku 2014 by v lochotínském areálu nedaleko fakultní nemocnice měla vzniknout dvě výzkumná centra za 600 milionů korun.

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.