Slavnostní podpis prodloužení hostující profesury germanistiky

21. října 2010

Ujednání o prodloužení stálé hostující profesury germanistiky na UK FF na další tři roky dnes podepsal rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl společně s rektorem partnerské Univerzity Kostnice prof. Dr. Ulrichem Rüdigerem. Jedná se již v pořadí o šesté období hostující profesury germanistiky na Ústavu germánských studií. Od roku 1996 se v této pozici vystřídali např. bývalý rektor univerzity v Kostnici prof. Gerhart von Graevenitz nebo prof. Dr. Almut Todorow, přední odbornice na dějiny literatury a komunikace 20. století. Univerzita Kostnice recipročně obsazuje místo stálé hostující profesury v oboru politologie odoborníkem z Univerzity Karlovy (v Kostnici působil např. prof. Potůček, doc. Plechanovová z FSV).

Hostující profesura germanistiky na Ústavu germánských studií (ÚGS FF UK) probíhá již více než jedno desetiletí. Zaměřuje se na literární disciplíny, které ústav vlastními silami nebyl schopen pokrýt, především na medievistiku, teorii a metodologii literární vědy a tematicky zaměřené, doplňkové přednášky a semináře k vybraným problémům dějin novodobé německé literatury. Hostující profesor je doprovázen asistentem, který po blokových přednáškách vede příslušné semináře po celý semestr. ÚSG během této doby začlenil tento typ výuky do svého běžného chodu, tvoří nedílnou součást jeho výukového programu.

Delegace z univerzity v Kostnici během svého pobytu na UK navštíví rovněž Matematicko-fyzikální fakultu a Fakultu sociálních věd.

Přehled meziuniverzitní spolupráce Univerzity Karlovy s Univerzitou v Kostnici

Dohoda mezi oběma univerzitami byla podepsána v Praze 8. října 1991 a mezi participující fakulty patří FF, FSV, PF, MFF, FTVS, PedF. Obory: právo, germanistika, historie, sociologie, archeologie, slavistika, česká literatura, anglistika, politologie, archeologie, masová komunikace, knihovnictví, komputační linguistika, informatika, matematika, statistika, ekonomie

P.K.






Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.