Jak jednoduchý postulát, jak nesnadné je ho naplňovat. Prof. Karel Malý oslavil životní jubileum

26. října 2010

„Životní jubileum se zpravidla slaví v komorním kruhu rodiny a nejbližších kolegů a přátel, v důvěrném a úzkém společenství lidí blízkých, kteří mají k jubilantovi osobní vztah, dobře ho znají, váží si ho, mají ho rádi a je jim s ním dobře. To vše v plné míře platí i v případě vašich narozenin, Vaše Magnificence; jen ´rodina´ se mírně rozrostla a kolegové a přátelé jsou mnohem početnější, než bývá obvyklé. Není divu, neboť tímto gratulantem je naše – a vaše – Univerzita Karlova.“ Těmito slovy zahájil rektor UK prof. Václav Hampl včerejší podvečerní shromáždění, kterým si Univerzita Karlova připomněla osmdesátiny svého emeritního rektora Prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., Dr. h. c. Komorní setkání představitelů UK, nejbližších spolupracovníků, kolegů a přátel prof. Malého se uskutečnilo ve Vlasteneckém sále Karolina.

„Pan profesor se rozhodl oslavit narozeniny tak, jak se na význačnou akademickou osobnost sluší, to znamená zajímavou přednáškou. Na to se všichni velmi těšíme,“ pokračoval rektor Hampl, „ale než se tak stane, dovolte mi říci několik slov. Především chci zahájit řadu těch, kteří na univerzitě panu profesorovi pogratulují a poděkují za všechno, co pro univerzitu udělal, tak jako jste vy vždy chtěl pro tuto univerzitu všechno dobré, aby zaujala důstojné, rovnocenné a nepřehlédnutelné místo v mezinárodní akademické komunitě. Mnoho jste na tomto poli vykonal jako prorektor ve složité době, kdy se rodila nová svoboda, ale zejména jako její druhý porevoluční rektor, i když z hlediska historie Univerzity Karlovy jako její 505. rektor, který musel tuto svobodnou identitu potvrdit, stabilizovat a rozvinout. Učil jste tuto univerzitu, aby byla navzdory své mladé svobodě dospělá, aby dokázala svobodně žít a nikoli pouze přežívat. Vedl jste ji i k odpovědnosti za tuto svobodu, že není darovaná, ale vydobytá, že ji nelze prohospodařit, ale že je ji třeba smysluplně využít, kreativně rozvíjet, s pokorou kultivovat a nekompromisně chránit. Vedl jste tuto univerzitu k tomu, aby byla sebevědomá a učila lidi svobodně myslet. Co víc jste ji mohl dát? Jak jednoduchý je to postulát, jak nesnadné je ho naplňovat, jak nezbytné je nikdy v tomto úsilí nepolevit. Za toto všechno vám patří náš dík, respekt a uznání. Přeji vám, aby vám s námi bylo i nadále dobře, abyste tu dál nalézal to, co jste tu pomáhal budovat - tedy svobodu, kreativitu, stabilitu a odpovědnost a také radost z toho být členem akademické obce, kde jste již z tolika žáků vychoval své kolegy. Ať vám dál zůstane zachována vaše obdivuhodná svěžest a energie a nové výzvy ať vás inspirují k novým činům.“

Atmosféra historického knihovního sálu byla tím nejlepším prostředím pro přednášku prof. Malého na téma „Současnost a budoucnost právní historie,“ ve které vyzdvihl nezastupitelné místo, které tato oblast zaujímá v lidské kultuře. Nastínil závažné úkoly, které čekají na historiky práva, mezi něž patří především edice právních historických pramenů, právních spisů 17. a 18. století a vzhledem k složitým dějinám českých zemí také studium právních dějin německých, maďarských, slovenských, rakouských a středoevropských. Zmínil i nebezpečí, které pro historiky práva znamená naléhavé volání po vyrovnání se s minulostí a nežádoucí ideologizace společenských věd, kdy je právo vtahováno do dějinných procesů.

„Je tedy zřejmé,“ zakončil svou přednášku prof. Malý, „že právní historici nemusí mít obavu o rozsah svého oboru – roste každodenně. Každý zákon, každý právní předpis, který je zrušen, stejně jako každý pravomocný soudní rozsudek, se stávají či možná stanou v budoucnosti předmětem jejího zkoumání a vytvářejí tak takřka nekonečný prostor pro naše bádání. Jsme si vědomi souvislostí i tradice naší vědy, jsme si vědomi odkazu našich předchůdců – když ne všech, tak alespoň těch, kteří vytvořili trvalý přínos právní vědě. A snad také skromně doufáme, že i náš příspěvek bude jednou shledán užitečným a potřebným.“

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. h. c.

Přednáška prof. Karla Malého „Současnost a budoucnost právní historie“

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty UK: Laudatio k poctě Prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., Dr. h. c.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.