Fakulta sociálních věd slavila 20. narozeniny

29. října 2010

Dnem nesoucím se ve znamení oslav se stal 27. říjen. V rámci dopoledního programu se studenti setkali se současným i bývalým vedením fakulty a připomenuli si dobu, kdy se jednotlivé instituty teprve ustanovovaly. Odpoledne se oslavy přenesly do Vlasteneckého sálu Karolina, kde mj. k přítomným promluvil rektor UK prof. Václav Hampl.

Institut mezinárodních studií

Neformálního setkání se studenty se zúčastnili prof. PhDr. Jan Křen, DrSc., jeden ze zakladatelů institutu, doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D., proděkan FSV pro PGS a další formy vzdělávání, PhDr. Miroslav Kunštát, PhD., a prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., který celé setkání moderoval. Smyslem setkání bylo připomenout, jak a za jakých podmínek IMS vznikal a diskutovat o jeho budoucnosti. „Před 20 lety, v dobách vašeho narození, se celá řada oborů, věd a tematik vůbec nefrekventovala,“ připomněl prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., a doplnil: „Až do konce komunistického režimu se nikde soustavně nedělaly dějiny velkých částí světa. Proto když se otevřely možnosti otevřít nové obory a podívat se na nová témata, tak přišel profesor Křen s představou teritoriálních studií. Zastával názor, že pokud má tak malinká společnost, jako je Československo, mít nějakou šanci orientovat se ve světě, musí o tom světě něco vědět.“

Institut ekonomických studií

Institut pozval studenty na diskusi Proč IES nemá (navzdory tomu, jak se deklaruje) nejlepší pověst? Účastníci mohli se současným děkanem FSV UK PhDr. Jakubem Končelíkem, Ph.D., či proděkanem pro vědu a výzkum a statutárním zástupcem děkana prof. RNDr. Janem Ámosem Víškem, CSc., probrat například důsledky rozdělení fakulty do několika budov a s tím související zhoršenou možnost komunikace studentů napříč instituty. „I tyto oslavy by měly sloužit tomu, abychom se potkali,“ řekl děkan Končelík. „Pro zlepšení atmosféry není jiné cesty než aktivity zdola. Všechno, co bude diktované z děkanátu, uhyne na úbytě. Proto se snažíme třeba iniciovat studentské sportovní aktivity.“

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

V jinonické aule se také vzpomínalo při promítání. Studenti mohli zhlédnout ukázky z prací studentů a videoprezentace k historii fakulty. V pondělí 1. 11. se pak od 16 hod v Hollaru uskuteční vernisáž výstavy „Alena Lábová – Fakulta (1970 – 2000)“. Fotografie z historie fakulty jsou k vidění na předním schodišti v budově Hollar.

Institut sociologických studií

ISS pozval studenty, vyučující a příznivce na přátelské setkání s pamětníky, absolventy a současnými vyučujícími. I zde se vzpomínalo, i zde studenti zmínili důsledky zřízení jinonického kampusu na atmosféru na fakultě.

V pravé poledne se před jinonickou budovou uskutečnil malý happening, během nějž účastníci k nebi symbolicky vypustili balonky s logem k výročí 20 let FSV UK. (Autor fotografie: Dr. Filip Láb)

Slavnostní program pokračoval setkáním ve Vlasteneckém sále Karolina, kde vystoupili rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a emeritní děkani FSV UK prof. Miloslav Petrusek, prof. Lubomír Mlčoch a prof. Jan Ámos Víšek. Setkání moderoval Václav Moravec, který vyzval všechny přítomné, aby tichou vzpomínkou uctili památku docenta Čestmíra Suchého, děkana, který měl zásadní podíl na vzniku Fakulty sociálních věd a který zaštítil vznik fakulty svým nezměrným morálním kreditem.

Úvodního slova se ujal a všechny přítomné ve starobylém Karolinu přivítal rektor UK Václav Hampl. „Psal se červen porevolučního roku 1990 a nikdo z těch, kdo tehdy s dobrými úmysly, ale také minimálními zkušenostmi ze života ve svobodné akademické obci stáli u zrodu nové fakulty, nemohl tušit, jakým způsobem, do jaké míry či dokonce zda-li vůbec se tyto úmysly naplní. V tuto (z hlediska fakulty i univerzity) historickou chvíli bylo učiněno to, co totalitou zdevastované společenskovědní obory tolik potřebovaly. Vznikla zde solidní báze pro jejich konstituování a svobodný rozvoj, a to zejména na poli sociologie, politologie, ekonomie a budoucích mezinárodních a komunikačních studií,“ řekl ve svém projevu rektor. Celý proslov rektora UK prof. Václava Hampla.            

Ve svých vystoupeních vzpomínali i další účastníci. Nejprve vystoupil první porevoluční děkan fakulty, nestor české sociologie, prof. Miloslav Petrusek. Ve svém zamyšlení nad problematikou vzdělání mimo jiné zmínil: „Je prostě konstatováním, že do života nejen akademických komunit, ale do života společnosti celé vstupuje postupně, ale stále razantněji cosi, čemu se nadutě říká expertní vědění, jež nezřídka nehorázně překračuje všechny meze elementární vědecké etiky. Naopak vědění, které vychází z formulace problému, a nikoliv z grantového či jiného zadání, je pak karikováno jako čisté vědění, jež prý musí být alternováno věděním produktivním, rozuměj technicky, technologicky a mediálně, ergo tržně zhodnoceným.“

Následně promluvili i další děkani fakulty. V závěru setkání bylo uděleno 23 medailí osobnostem, jež svůj život spojili s FSV UK. Medaili za zásluhy o rozvoj fakulty obdržel prof. Miloslav Petrusek, medaili za „věrnost“ fakultě získali: Ing. Zuzana Beníšková, PhDr. Nora Dolanská, MBA, doc. PhDr. Jan Halada, CSc., prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc., prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc., prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D., prof. Ing. Karel Kouba, DrSc., doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., doc. PhDr. Jan P. Kučera, PhDr. Alena Lábová, PhDr. Josef Maršík, CSc., prof. Dr. Miroslav Novák, doc. PhDr. Barbora Osvaldová, doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc., prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., doc. PhDr. Michal Šobr, CSc., PhDr. Ludmila Trunečková, Jolana Vincíková, Eva Votápková, Mgr. Dagmar Kulhánková a prof. Ing. Luděk Urban, CSc.

Od 16 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina vystoupili se svými přednáškami prof. Michal Mejstřík, prof. Jiří Kraus, doc. Bořivoj Hnízdo, prof. Jiří Kabele, prof. Martin Potůček a doc. Jiří Vykoukal.   

Fotogalerie z oslav 20 let FSV UK.

(Lucie Kettnerová)Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.