Ministr školství Josef Dobeš zavítal na Univerzitu Karlovu

1. listopadu 2010

Ministr školství Josef Dobeš přijal pozvání rektora UK prof. Václava Hampla a v jeho doprovodu navštívil některá pracoviště na Přírodovědecké fakultě a Filozofické fakultě, prohlédl si historické prostory Karolina a diskutoval nad aktuálními problémy vysokého školství.

Návštěvu Univerzity Karlovy zahájil ministr Dobeš na pražském Albertově, kde sídlí Přírodovědecká fakult UK. Zde byl očekáván děkanem prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc., a dalšími zástupci fakulty. Jako první ministrovi prezentovala výsledky své práce Mgr. Jana Roithová, Ph.D., z katedry organické a jaderné chemie, která získala prestižní juniorský grant ERC - Starting Grant ERC ISORI (Ion Spectroscopy of Reaction Intermediates, Iontová spektroskopie reakčních intermediátů) ve výši 1 294 800 Euro na dobu 60 měsíců trvání projektu. Jana Roithová uspěla s návrhem unikátní aparatury složené z několika propojených hmotnostních spektrometrů a tzv. studené pasti na reakční meziprodukty. Ministr si prohlédl i další odborná pracoviště fakulty. Představeny mu byly rovněž plány na výstavbu nového fakultního kampusu přímo na Albertově.

Jak široké a přitom jedinečné spektrum oborů nabízí Univerzita Karlova, měl ministr školství příležitost poznat na Filozofické fakultě, která jako jediná v České republice poskytuje studentům vzdělání v oboru egyptologie. Ministr Dobeš se z úst prof. PhDr. Ladislava Bareše, CSc., ředitele Českého egyptologického ústavu, dozvěděl zajímavé informace o tomto unikátním studijním oboru, publikačních aktivitách ústavu i výzkumu v archeologické lokalitě Abúsír. Rektor UK Václav Hampl pozval ministra také historických prostor Karolina, kde mu mj. ukázal tradiční insignie používané při slavnostních příležitostech. V závěru setkání ministr školství s rektorem UK a dalšími představiteli univerzity zasedli ke společnému stolu, aby diskutovali nejen o Univerzitě Karlově, ale i o některých aktuálních problémech vysokého školství.

Další fotografie z návštěvy ministra školství Josefa Dobeše na Univerzitě Karlově

(Lucie Kettnerová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.