Zdenek Pressl • foto: Zdenek Pressl • 1. července 2013

Nová smlouva zajistí žákům bavorských odborných škol certifikovanou zkoušku z češtiny

V pátek 21. června byla v Europa-Berufsschule v bavorském Weidenu slavnostně podepsána smlouva o kooperaci mezi Bavorským státním ministerstvem pro školství a kulturu a Univerzitou Karlovou v Praze. Smlouva se týká skládání certifikovaných zkoušek z českého jazyka pro žáky a žákyně bavorských odborných škol na škole Europa-Berufsschule ve Weidenu.

Z bavorské strany podepsala smlouvu Emilia Müller, státní ministryně Bavorska pro spolkové a evropské záležitosti, a Bernd Sibler, státní tajemník bavorského ministerstva pro školství a kulturu. Za Univerzitu Karlovu podepsal smlouvu Mgr. Jan Podroužek, ředitel Ústavu jazykové a odborné přípravy, instituce, která jménem univerzity garantuje plnění podepsané smlouvy. Slavnostního aktu podepsání se rovněž zúčastnili pracovníci MŠMT v čele s RNDr. Michaelou Kleňhovou, vrchní ředitelkou sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí, a zástupci ředitele ÚJOP UK s vedoucím Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK.

Podepsání smlouvy bylo doprovázeno jak z bavorské, tak i z české strany slavnostními projevy zúčastněných aktérů. Ministryně Müller a státní tajemník Sibler hovořili o významu výuky češtiny v oblasti příhraničí s ČR, o přínosu certifikátu, o dovednostech z češtiny při hledání práce na bavorském pracovním trhu a o perspektivách dalšího rozvoje vzájemné spolupráce.

Vrchní ředitelka Kleňhová se ve svém projevu zmínila o podpoře ministerstva v oblasti dalšího rozvíjení výuky češtiny v tak významném regionu, jakým je Bavorsko. Ředitel Podroužek seznámil přítomné s hlavními aktivitami ÚJOP UK v rámci českého školství, ale i v oblasti vzdělávacích aktivit v Evropě i ve světě. Vyzdvihl rostoucí význam zkoušek z češtiny certifikovaných mezinárodní asociací ALTE (Association of Language Testers in Europe) a zmínil i první dohodu o realizaci certifikovaných zkoušek z češtiny pro žákyně a žáky reálných škol v Bavorsku, která byla uzavřena mezi bavorským ministerstvem pro školství a kulturu a Univerzitou Karlovou za účasti ministrů školství obou zemí v Řezně 4. července 2011. Všichni účastníci se navzájem ujistili o tom, že věnují zvláštní úsilí dalšímu rozvoji takto započaté spolupráce a že velmi oceňují vzájemnou vstřícnost a podporu.

Autor je zástupcem ředitele Ústavu jazykové a odborné přípravy UK.





Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.