Mgr. Marie Benáková, doktorandka při katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK • foto: red. • 10. února 2015

Nahlédněte do života Katolické teologické fakulty UK s novým zpravodajem DOXA

Katolická teologická fakulta UK vypustila v lednu do světa první číslo svého nového zpravodaje DOXA. Vychází v období, kdy se podávají přihlášky ke studiu, ale přilákat nové studenty zdaleka není jeho jediným cílem. Záměrem fakulty bylo vytvořit jakési „dveře“, jimiž čtenář může nahlédnout do jednotlivých oblastí života fakulty a zjistit, že KTF UK má co nabídnout svým studentům i široké univerzitní obci.

Zpravodaj DOXA bude vycházet dvakrát ročně, na příští číslo se můžete těšit v květnu

Zpravodaj DOXA bude vycházet dvakrát ročně, na příští číslo se můžete těšit v květnu

Vedle klasické teologie fakulta nabízí také uměnovědné a historické obory. Pro ty, kteří již studují nebo pracují v nejrůznějších oblastech (lékařství, sociologie, hospodářství…), mohou být zajímavé kombinované navazující magisterské obory teologické nauky či zejména aplikovaná etika.

V prvním čísle zpravodaje jsme pro hlavní rubriku nazvanou FOCUS, jež přináší čtyři rozhovory s pedagogy fakulty, zvolili téma liturgie (bohoslužba), které je nahlíženo z pohledu sociologie, etiky, jazykovědy a vědy o užitém umění. V dalším čísle se chceme věnovat výzvě papeže Františka k pastorační konverzi, tj. proměňování církevních struktur, zvyklostí a projevů, aby se staly „přiměřenou cestou k hlásání křesťanského poselství v současném světě“.

V dalších rubrikách nechybí ohlédnutí do historie i do nedávné minulosti. Připomenut je absolvent KTF UK, sv. Jan Nepomucký Neumann (1811–1860), první svatořečený biskup USA. Dva rozhovory s nedávnými absolventy jsou projevem zájmu o další osudy studentů a o to, v čem jim bylo studium přínosem. Pár stran je věnováno také informacím o jednotlivých oborech, o vědeckých či volnočasových akcích pořádaných na fakultě a o publikacích našich pedagogů.

Redakci časopisu DOXA tvoří pět pedagogů KTF UK pod vedením doc. Vojtěcha Novotného, v širším redakčním kruhu jsou pak čtyři doktorandky a zástupkyně PR oddělení. Texty pocházejí z pera redaktorů a lidí nějak spojených s fakultou. Jsou různorodé, neboť počítáme s různými zájmy a přístupy v rámci zvoleného okruhu adresátů. Zpravodaj bude vycházet dvakrát ročně, příští číslo by mělo vyjít začátkem května 2015.

Celý zpravodaj si můžete přečíst a volně stáhnout ZDE. Pokud byste nechtěli časopis prohlížet od začátku do konce, na druhé stránce – v obsahu – jsou u čísel stran čtverečky, které obsahují interaktivní odkazy na příslušné články.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.