Praktičtí lékaři nejen sobě


Nově rekonstruované prostory Ústavu všeobecného lékařství čeká v letním semestru první zatěžkávající zkouška. Nácvik praktických dovedností v nedávno otevřených modelových ordinacích si zde vyzkouší více než 300 studentů české a téměř sto studentů anglické paralelky.

 „Naším cílem je, aby neexistoval student, který absolvuje výuku v našem Ústavu a neprovedl všechna základní vyšetření v ordinaci. Výuka je sice vzhledem k našemu přístupu personálně hodně náročná, ale nemůžeme si dovolit mít při výuce jednoho asistenta na dvacet studentů, pokud nechceme, aby studenti jen z povzdálí pozorovali,“ vysvětluje MUDr. Cyril Mucha.

Během výuky na Ústavu si medici před praktickou částí studia seznámí s oborem všeobecné praktické lékařství a běžnými situacemi, se kterými se praktický lékař může setkat v ordinaci. V prostorách Ústavu se nachází modelová ordinace praktického lékaře, učebna klinických dovedností a seminární místnost. S pomocí fakulty a pražskými praktickými lékaři se je podařilo kvalitně vybavit tři kvalitativně odlišné ordinace. „Oslovili jsme praktické lékaře s akcí, kterou jsme nazvali „Praktici sobě“, s prosbou o příspěvek na vybavení ordinací a k našemu milému překvapení se nám podařilo získat 400 000 korun,“ objasňuje MUDr. Cyril Mucha úspěšný postup při shánění prostředků na rekonstrukci.

MUDr. Cyril Mucha

V rámci stávajícího sylabu nezbývá mnoho času na seznámení studentů se způsobem psaní lékařských zpráv, ale v rámci výuky na Ústavu se studenti nyní mohou seznámit se softwarem, který praktičtí lékaři denně používají a vyzkouší si vyšetření oka, ucha, per rectum, měření tlaku a v jedné z ordinací i EKG, spirometr, CRP, glukometr a další přístroje se kterými je možné se v současnosti, resp. blízké budoucnosti v ordinacích praktiků setkat.

„Setkáváme se studenty v šestém ročníku, kteří přijdou na praxi a neumí změřit tlak a píchnout injekci, rádi bychom tuto situaci změnili,“ uvedl MUDr. Cyril Mucha. Podle jeho názoru si nyní všichni studenti 1. LF kromě teorie naučí i resuscitaci bez pomůcek a s pomůckami, které jsou v ordinaci praktiků běžně dostupné.

Ústav všeobecného lékařství, jehož přednostou je doc. MUDr. Bohumil Seifert PhD., vznikl na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1996. Kromě pregraduální výuky probíhají na ÚVL programy kontinuálního vzdělávání praktických lékařů a sester a Ústav je zapojen i do výzkumných projektů a je také garantem předmětu „Seznam praktických výkonů“.


P.K.Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.