Praktičtí lékaři nejen sobě

1. dubna 2011

Nově rekonstruované prostory Ústavu všeobecného lékařství čeká v letním semestru první zatěžkávající zkouška. Nácvik praktických dovedností v nedávno otevřených modelových ordinacích si zde vyzkouší více než 300 studentů české a téměř sto studentů anglické paralelky.

 „Naším cílem je, aby neexistoval student, který absolvuje výuku v našem Ústavu a neprovedl všechna základní vyšetření v ordinaci. Výuka je sice vzhledem k našemu přístupu personálně hodně náročná, ale nemůžeme si dovolit mít při výuce jednoho asistenta na dvacet studentů, pokud nechceme, aby studenti jen z povzdálí pozorovali,“ vysvětluje MUDr. Cyril Mucha.

Během výuky na Ústavu si medici před praktickou částí studia seznámí s oborem všeobecné praktické lékařství a běžnými situacemi, se kterými se praktický lékař může setkat v ordinaci. V prostorách Ústavu se nachází modelová ordinace praktického lékaře, učebna klinických dovedností a seminární místnost. S pomocí fakulty a pražskými praktickými lékaři se je podařilo kvalitně vybavit tři kvalitativně odlišné ordinace. „Oslovili jsme praktické lékaře s akcí, kterou jsme nazvali „Praktici sobě“, s prosbou o příspěvek na vybavení ordinací a k našemu milému překvapení se nám podařilo získat 400 000 korun,“ objasňuje MUDr. Cyril Mucha úspěšný postup při shánění prostředků na rekonstrukci.

MUDr. Cyril Mucha

V rámci stávajícího sylabu nezbývá mnoho času na seznámení studentů se způsobem psaní lékařských zpráv, ale v rámci výuky na Ústavu se studenti nyní mohou seznámit se softwarem, který praktičtí lékaři denně používají a vyzkouší si vyšetření oka, ucha, per rectum, měření tlaku a v jedné z ordinací i EKG, spirometr, CRP, glukometr a další přístroje se kterými je možné se v současnosti, resp. blízké budoucnosti v ordinacích praktiků setkat.

„Setkáváme se studenty v šestém ročníku, kteří přijdou na praxi a neumí změřit tlak a píchnout injekci, rádi bychom tuto situaci změnili,“ uvedl MUDr. Cyril Mucha. Podle jeho názoru si nyní všichni studenti 1. LF kromě teorie naučí i resuscitaci bez pomůcek a s pomůckami, které jsou v ordinaci praktiků běžně dostupné.

Ústav všeobecného lékařství, jehož přednostou je doc. MUDr. Bohumil Seifert PhD., vznikl na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1996. Kromě pregraduální výuky probíhají na ÚVL programy kontinuálního vzdělávání praktických lékařů a sester a Ústav je zapojen i do výzkumných projektů a je také garantem předmětu „Seznam praktických výkonů“.


P.K.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.