2. června 2011

Zakladatel nové terapie maligního melanomu čestným doktorem UK

2. 6. 2011, autor: P.K., rubrika: i-Forum informuje

Profesor Patrick Anthony Riley, světově uznávaný oborník na výzkum pigmentových buňek a zhoubného nádorového onemocnění kůže, převzal dnes v historických prostorách Karolina titul doktor honoris causa Univerzity Karlovy. Čestnou hodnost doktora lékařských věd mu předal jeho český kolega a spolupracovník prof. Jan Borovanský. 

Profesor Riley dovedl experimentální studie až ke klinickému testování 4 hydroxyanisolu, čímž založil nový směr experimentální léčby melanomu, jehož výskyt se v populaci každoročně zvyšuje. „Pigmentové buňky dokáží z aminokyseliny tyrosin tvořit chinony a semichinony, což jsou velmi reaktivní meziprodukty, které jsou toxické pro buňku. Existuje předpoklad, že pokud by se nabízely vhodné substráty pro enzym tyroniáza, který to umí převést na chinony, by bylo možné cíleně zabíjet nádorové buňky,“ uvedl prof. Borovanský.

„Hlavní zásluhou pana profesora je, že zavedl nový typ terapie, protože léčba maligního melanomu je infaustní. V okamžiku, kdy je nádor tlustší než milimetr a není odříznut včas, tak je prognóza velmi nepříznivá,“ uvedl promotor prof. Borovanský.

Zleva: prof. Patrick Anthony Riley a prof. Jan Borovanský

Prof. Riley se opakovaně podílí na programu českých vědeckých sjezdů oborů biochemie a dermatologie a působí jako člen mezinárodní redakce časopisu Folia Biologica 1. LF UK.

„První světová monografie věnovaná melanosomům vyjde v nakladatelství Wiley/Blackwell letos v červenci. Společně s profesorem Borovanským jsme sestavili tým autorů a myslím si, že kniha bude mít velký úspěch na zářijovém kongresu v Bordeaux,“ uvedl emeritní profesor buněčné patologie University of London.

S dnešním Ústavem biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK spolupracuje od konce sedmdesátých let 20. století. Jako zakladatel časopisu Melanoma Research pravidelně zasílal českým kolegům výtisky a zásoboval je nedostatkovými chemikáliemi. Zejména jeho zásluhou se podařilo v předrevoluční době překonat vědeckou izolaci a instituce se zařadila mezi přední evropská pracoviště v oblasti výzkumu melaninů, melanosomů a maligního melanomu.

Prof. Patrick Anthony RILEY, emeritní profesor buněčné patologie University of London a ředitel Totteridge Institute for Advanced Studies, London studoval na University College a na University College Hospital Medical School (UCHMS) v Londýně. Po získání Rockefellerova stipendia začal od roku 1963 pracovat na Ústavu dermatologické histopatologie UCHMS a zaměřil se na studium epidermálních dendritických buněk. V roce 1984 se stal profesorem buněčné patologie. 

Vědecká komunita uznává prof. Rileyho jako světového experta a tvůrce nově koncipované terapie maligního melanomu.

Prof Riley je spoluzakladatelem European Society for Pigment Cell Research, spoluzakladatelem International Federation of Pigment Cell Societies. Byl nebo je členem redakčních rad řady prestižních časopisů (British Journal of Dermatology, Pigment Cell Research,  Pathobiology, Tohoku Journal of  Medical Science a v neposlední řadě i Folia Bilogica. Prof. Riley byl rovněž iniciátorem založení časopisu Melanoma Research.

V roce 1991 prof. Riley založil “The Quintox Group”, britsko-nizozemsko-české sdružení expertů, spojených společným zájmem o cytotoxicitu chinonů. V rámci grantu EU byla realizována řada unikátních pokusů zaměřených na reakční chování chinonů. Výsledkem bylo mimo jiné přeformulování Raper-Masonova schématu, které 50 let popisovalo sled reakcí biosynthesy melaninů chybným způsobem.

Projev prof. Rileyho u příležitosti udělení čestného doktorátu


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.