7. června 2011

Cena Jana Palacha letos putovala do oboru translatologie

7. 6. 2011, autor: Lucie Kettnerová, fotografie: Jiří Stibor, rubrika: Studenti

Letošní Cenu Jana Palacha, udělovanou kolegiem děkana FF UK, získala absolventka Ústavu translatologie Mgr. Anna Rosová za diplomovou práci Vnitřní emigrace Jana Zábrany a Osipa Mandelštama. Cena byla slavnostně předána na dubnové Vědecké radě FF UK.

Můžete nám přiblížit, čemu jste se ve své diplomové práci věnovala?

Ve své diplomové práci jsem se snažila spojit znalosti z obou studovaných oborů. Zaměřila jsem se na to, jak kvalitní jsou Zábranovy překlady, což jsem dokládala na příkladech 3 básní, které jsem srovnávala s překlady Jiřího Kovtuna. Dále jsem zkoumala, jakým způsobem Mandelštam ovlivňoval vlastní tvorbu Jana Zábrany. Na konci práce jsem uvedla i názory spolužáků z bohemistiky, jak se jim líbí vybrané překlady v kontextu české literatury, aniž by věděli, o které se jedná o překlady.

Jaké vlivy jste v díle Zábrany zaznamenala?

My nevíme, kdy přesně četl Zábrana Mandelštama, navíc většina jeho básní vznikla dříve než překlady. Jelikož ale Zábrana své básně stále přepracovával, dodával do nich i některé vlivy či citace. Oběma poetikám ale bylo blízké téma vnitřní emigrace, které souviselo s problémem se systémem. Všímala jsem si také, co pro oba autory znamenalo slovo a svoboda slova, což mi možná dopomohlo k získání ceny, neboť Filozofická fakulta rok 2011 vyhlásila Rokem svobody slova.Mgr. Anna Rosová dokončila magisterský program v oboru český jazyk a literatura a překladatelství-tlumočnictví ruského jazyka

Proč jste si zvolila právě toto téma?

Chtěla jsem zpracovávat téma z oboru translatologie, tak se Zábrana přímo nabízel, neboť překládal autory, kteří mi jsou blízcí. Mám ráda ale i jeho vlastní tvorbu. Původně jsem chtěla psát o veškerých Zábranových překladech ruské poezie, ale záhy jsem zjistila, že by to vydalo na disertaci. Takže jsem se rozhodla soustředit se jen na jednoho autora, navíc Mandelštam je u nás doposud poměrně neznámý.

Budete v tématu dále pokračovat?

Před sebou mám právě přijímací zkoušky do doktorského studia na translatologii. V disertaci bych se chtěla věnovat už veškerým Zábranovým překladům ruské poezie, kromě Mandelštama tedy ještě Jesenina, Pasternaka a Světlova. Vedoucím práce by měl být opět PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Věnoval se již někdo takto podrobně překladům Zábrany?

Řekla bych, že Zábrana je kvůli svým životním postojům tak trochu glorifikovaný, a tak se málokdo chce pouštět do toho, aby ho třeba kritizoval.

O Ceně Jana Palacha

Cena je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost (včetně překladů), za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomní práce nebo i za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty. Je to jediná oficiální fakultní cena. Jejím smyslem je připomenout památku Jana Palacha.

Uděluje se řádnému studentovi Filozofické fakulty, který v době nominace nepřesáhne 26 let věku. S udělením ceny je spojena odměna v částce 40 000 Kč. Návrh může podat každý člen akademické obce FF UK (učitelé i posluchači).


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.