Ministr Dobeš ocenil studentky UK

24. listopadu 2011

24. 11. 2011, autor: Helena Stinglová, rubrika: Studenti

Dvě absolventky Univerzity Karlovy si z rukou ministra školství Josefa Dobeše převzaly 24. listopadu Cenu ministra pro vynikající studenty a absolventy. RNDr. Barbaru Eignerovou, Ph.D., a Mgr. Danielu Burskou Fornůskovou, Ph.D., ministr ocenil za jejich mimořádný vědecký přínos.

„Jsem velice rád, že jsem na tomto setkání a že vám mohu poblahopřát a poděkovat za vaše výsledky. Děkuji vám i vašim pedagogům,“ vyzdvihl v úvodu talentované studenty ministr Dobeš. Slavnostní ceremoniál se odehrál ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva za přítomnosti prorektora UK prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc., i dalších čelných představitelů domácích vysokých škol.

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy uděluje ministr na doporučení odborné komise nejlepším studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia za jejich vynikající studium nebo tvůrčí a uměleckou činnost.

„Mám radost. Za oceněním ale stojí celý tým laboratoře. Chtěla bych proto poděkovat i svým kolegům a hlavně svému školiteli, panu profesoru Zemanovi za skvělé vedení, podporu a pozitivní přístup ke vědě,“ usmívala se po slavnosti doktorka Burská Fornůsková.

Se svým téměř ročním synem v náručí se z ceny radovala i doktorka Eignerová. „Moc mě to potěšilo. Je to takový pěkný závěr disertačního úsilí,“ prohlásila. Obě vědkyně se nyní věnují rodičovským povinnostem. Ve vědeckém zkoumání však chtějí pokračovat i v budoucnu.  

RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D., je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK. Ve své disertační práci se zabývala studiem a využitím křížových metatetických reakcí dvou různých alkenů v organické syntéze, a to jak z hlediska základních mechanistických aspektů uvedené reakce, tak z hlediska aplikace pro přípravu cíleně substituovaných látek. Důkazem schopností doktorky Eignerové je její publikační činnost v renomovaných časopisech. Během studia prezentovala výsledky své práce na řadě tuzemských i zahraničních konferencích. Je rovněž nositelkou několika ocenění.


Mgr. Daniela Burská Fornůsková, Ph.D., je absolventkou 1. lékařské a Přírodovědecké fakulty UK. Již jako studentka magisterského studijního programu na Přírodovědecké fakultě se v roce 2001 v rámci diplomové práce zapojila do výzkumného projektu Studium molekulární podstaty mitochondriálních poruch na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty. Po promoci v roce 2004 pracovala na klinice v rámci postgraduálního studia v oboru biochemie a patobiochemie.


Doktorskou disertační práci s názvem Biochemical and molecular studies of cytochrome c oxidase and ATP synthase deficiencies dokončila v říjnu 2010 a obhájila v lednu 2011.

V rámci postgraduálního studia přednášela i na řadě mezinárodních konferencí a podílela se na výchově postgraduálních studentů. O velkém přínosu Daniely Burské Fornůskové pro fakultu svědčí především výsledky její vědecké práce, které publikovala v renomovaných časopisech.

Mgr. Daniela Burská Fornůsková, Ph.D. letos obdržela také Medaili Josefa Hlávky.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.