Odkaz Jana Palacha připomíná multimediální projekt Univerzity Karlovy

17. ledna 2012

17. 1. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: i-Forum informuje

Jan Palach, Ryszard Siwiec nebo Sándor Bauer. To jsou jen někteří z těch, kdo obětovali svůj život za svou vlast či přesvědčení. Příběhy těchto i dalších živých pochodní představuje multimediální projekt Univerzity Karlovy. Internetové stránky www.janpalach.cz byly spuštěny 16. ledna 2012, právě v den 43. výročí sebeupálení Jana Palacha.

„K nedávnému sborníku ‚Jan Palach ´69‘ a stejnojmenné výstavě se tak dnes připojuje internetový portál, který je zároveň svědectvím i poselstvím doby minulé – a také důkazem, že jsme schopni reflektovat hodnoty překračující hranice totalitou zhroucené reality, porozumět jejich významu a pochopit jejich smysl, protože k nám promlouvají i dnes. Děkuji jménem Univerzity Karlovy i jménem svým všem, kteří stáli u zrodu tohoto projektu, podíleli se na jeho realizaci a kromě historického svědectví o tom, jací jsme byli, vypovídají i o tom, jací jsme dnes. Je to výpověď upřímná a důstojná svobodné akademické půdy současné Univerzity Karlovy. Je to výpověď o něm, ale vlastně i o nás!“ podotkl při spuštění projektu rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

„Jsou lidé, kteří neodcházejí, jsou myšlenky, ideje a skutky, které plamen nesežehne! I o tom tento webový portál vypovídá – a také o tom, že je důležité nejen to, jak zemřel, ale především proč, ve jménu čeho a kvůli čemu žil. A jak budeme žít i my dnes tváří v tvář našemu i jeho svědomí. V tomto je třeba spatřovat přesah jeho příběhu i jeho činu, který byl aktem naděje, a nikoli zoufalství, aktem víry, a nikoli beznaděje – aktem čistého a svobodného člověka, který nám vzkazuje, abychom byli také takovými,“ zdůraznil rektor.

Projekt vznikl pod patronací polské režisérky Agnieszky Hollandové. Podíleli se na něm vedle dalších historik Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Petr Blažek, Ph.D., novinář Patrik Eichler nebo student Filozofické fakulty Michal Ježek. Internetové stránky fungují v české, anglické a polské jazykové mutaci. Kromě dobových fotografií, historických textů a biografií Jana Palacha a dalších devíti lidí, kteří obětovali svůj život za vyšší princip, si mohou návštěvníci stránek přehrát i televizní, filmové nebo rozhlasové dokumenty.

Při prezentaci webových stránek promluvila vedle rektora Hampla a děkana Filozofické fakulty doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., také Rytířka českého lékařského stavu prof. MUDr. Radana Königová, CSc., z Kliniky popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty, jež společně s doc. MUDr. Jaroslavou Moserovou, DrSc., ošetřovala Jana Palacha.

Podle profesorky Königové byla jeho zranění natolik vážná, že by ho zřejmě nezachránila ani současná medicína. „Palach byl duševně zcela zdráv,“ popsala výsledky různých testů, které Palach po svém činu podstoupil. Potom, co se polil u budovy Národního muzea benzinem a zapálil, žil ještě tři dny. Protože si nezranil hlavu, mohl s lékaři komunikovat, a tedy i podstoupit testování, která dokázala, že jednal vědomě.

Pondělní prezentaci multimediálního projektu byl přítomen i Hubert Bystřičan, který patřil mezi přátelé Jana Palacha. „Dozvěděl jsem se to z televize, co udělal. Druhý den mi od něj přišel pohled, kde bylo napsáno: ‚Tvůj Hus tě zdraví.‘ Bylo to tvrdé,“ vzpomínal pro i-Forum Hubert Bystřičan.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.