17. září 2012

Inaugurace nového děkana MFF prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc.

18. 9. 2012; autor: P. K.; rubrika: i-Forum informuje

Inaugurace nového děkana MFF prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc., se uskutečnila v pátek 14. září 2012 v refektáři na Malostranském náměstí. Slavnostní uvedení děkana do funkce bylo spojeno s podzimním setkáním se zaměstnanci MFF a vyhlášením nejlépe hodnocených pedagogů na základě papírové studentské ankety MFF UK v letním semestru akademického roku 2011/2012.


Odstupující děkan prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., ve svém děkovném projevu označil za jediný současný problém fakulty klesající počet studentů a vyjádřil přání, aby budoucí vedení fakulty pokračovalo na položených základech a „pozdvihlo ještě výše matfyzácký prapor“.

Hodnocením uplynulých sedmi let funkčního období děkana prof. Zdeňka Němečka a rekapitulací průběhu volby nového děkana navázal na svého předřečníka předseda akademického senátu MFF doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. Mezi největší výzvy pro nové vedení fakulty stejně jako odstupující děkan označil počet nastupujících studentů a vyzdvihl i nutnost zlepšení propagace fakulty. Předseda AS MFF v závěru své řeči poukázal na význam stále existující akademické samosprávy a popřál týmu prof. Jana Kratochvíla, aby se mu s akademickou obcí dobře spolupracovalo.

Rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., poukázal ve svém projevu na odlišnost průběhu hlavních akademických obřadů univerzity. Mají tradiční, pro všechny fakulty poměrně obdobný průběh, zatímco instalace nového děkana má výsostně fakultní charakter. Profesor Hampl vyjádřil poděkování odcházejícímu děkanovi nejen za úspěšné vedení fakulty, ale i za práci předsedy komise vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro hodnocení vědeckých výsledků. Nastupujícímu děkanu prof. Janu Kratochvílovi a jeho týmu popřál rektor UK hodně sil k udržení vynikajícího renomé fakulty. „Výzvy pro Matfyz nekončí na hranicích české kotliny,“ prohlásil rektor UK, „ není důvod, proč by fakulta nemohla být v čele snahy o upevnění pozice Univerzity Karlovy v evropském a celosvětovém srovnání.“

Děkan prof. Jan Kratochvíl v inauguračním projevu ujistil akademickou obec MFF, že nehodlá odtrhnout informatickou sekci a vytvořit samostatnou fakultu, ani neplánuje fakultu přejmenovat. „Říkal jsem v době voleb a říkám to stále, z rozjetého rychlíku se nevyskakuje ani se náhle nemění směr. Považuji fakultu za tak dobře rozjetou, že neočekávám žádné zásadní změny.“ Děkan v rámci inauguračního projevu informoval o stavu přípravy studia v anglickém jazyce pro zahraniční studenty a novém složení vědecké rady, které předložil akademickému senátu ke schválení. Profesor Kratochvíl následovně ocenil nejlepší pedagogy letního semestru akademického roku 2011/2012 a předal osobní dárek odstupujícímu děkanu prof. Němečkovi, který zůstává ve vedení fakulty jako proděkan pro rozvoj.Nejlépe hodnocení pedagogové ocenění děkanem dne 14. září 2012 na základě pilotní verze papírové studentské ankety MFF UK za letní semestr akademického roku 2011/2012

• doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., v kategorii nepovinná přednáška v programu Informatika

• RNDr. Tomáš Holan, Ph.D., v kategorii cvičení k povinné přednášce v programu Informatika

• Mgr. Alexandr Kazda, v kategorii cvičení k povinné přednášce v programu Matematika

• prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., v kategorii nepovinná přednáška v programu Matematika

• RNDr. Radek Plašil, Ph.D., v kategorii nepovinná přednáška v programu Fyzika

• doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., v kategorii povinná přednáška v programu Informatika

• Mgr. Pavel Vondruška, v kategorii povinná přednáška v programu Matematika

• RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., v kategoriích povinná přednáška a cvičení k povinné přednášce v programu Fyzika

• Jay Michael Kashdan, BA, v kategorii výuka anglického jazyka

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.