Lucie Kettnerová • foto: red. • 12. září 2013

O své stárnoucí příbuzné se v Česku každodenně stará 80 tisíc rodin, ukázal průzkum sociologů

Kdo jsou lidé pečující pravidelně nebo jen občas o nesoběstačné členy rodiny a proč je česká společnost nedokáže ocenit? Na tyto i další otázky odpovídá nová vědecká monografie Mezigenerační solidarita v péči o seniory profesora Hynka Jeřábka, která byla včera slavnostně pokřtěna v rámci semináře Úloha rodiny v péči o seniory.

Průzkum realizovaný v rámci Institutu sociologických studií FSV UK ukázal, že rodiny, které svým blízkým tu a tam pomáhají, se starají v průměru „jen“ 28 hodin za týden. Pomoc s větším počtem úkonů, které starý člověk nezvládá, vyžaduje již 48 hodin týdně a nezbytná osobní péče o seniora zabere rodině 62 hodin za týden.

„Je to vždy oběť pečujících členů rodin, co činí péči uskutečnitelnou. Péče státu a jeho institucí naopak nemá tuto přizpůsobivost. Dodržuje v optimálním případě standardy péče, ale není schopna plně nahradit péči rodiny,“ upozorňuje prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. Z názorů pečujících rodin navíc vyplynulo, že by jim pomohla síť vhodných ambulantních zařízení, pokud by spojila zdravotní i sociální péči. Kniha Mezigenerační solidarita v péči o seniory shrnuje výsledky sedmi let výzkumu, na kterém se podílelo více než deset autorů Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK a terénních pracovníků výzkumné agentury SC&C. Tři rozsáhlé reprezentativní výzkumy doplnily skupinové diskuse a hloubkové rozhovory s hlavními pečujícími v rodinách.

„Téma naší publikace je mimořádně aktuální. Potřeba péče se již v roce 2030 bude týkat dvojnásobku seniorů oproti současnosti, neboť naše společnost nezadržitelně stárne. Kapacity pečovatelských domů se přitom během tak krátké doby na dvojnásobek nenavýší. Rodiny i celá společnost proto budou brzy stát před vážným problémem, jak zajistit péči rostoucímu počtu seniorů,“ uvedl profesor Jeřábek.

Vědeckou monografii Mezigenerační solidarita v péči o seniory vydalo Sociologické nakladatelství (SLON), autorkou předmluvy je emeritní vedoucí katedry sociální práce FF UK PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Slavnostní křest proběhl 11. září v Michnově paláci během semináře Úloha rodiny v péči o seniory, na němž vystoupili např. exministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., či doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, bývalá předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.