Petra Köpplová • foto: red., MŠMT • 22. listopadu 2013

Docent Leitner, profesor Pyšek a doktorka Havránková převzali Cenu ministra školství

Cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací převzali 21. listopadu docent Rupert Leitner z Matematicko-fyzikální fakulty UK a profesor Petr Pyšek z Přírodovědecké fakulty UK. V sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského ocenil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys také vynikající studenty a absolventy ve studijním programu v roce 2013. Cenu za Univerzitu Karlovu získala studentka Fakulty sociálních věd PhDr. Zuzana Havránková.

„Před půl tisíciletím byli největšími objeviteli mořeplavci, dnes nám nové světy odhalují fyzici. Velké projekty, jako jsou Daya Bay či Atlas, to jsou ty kolumbovské galéry dneška,“ uvedl prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost profesor Petr Volf při představování laureáta Univerzity Karlovy doc. RNDr. Ruperta Leitnera, DrSc., a jeho výzkumného týmu.

„Prof. Pyšek je jedním z mála českých vědců, kteří pravidelně publikují v nejrespektovanějších odborných časopisech, jako jsou Nature, Science a Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA. Ve svém oboru se řadí mezi nejcitovanější vědce na světě. Má přes 15 000 citací na Google Scholar, přes 10 000 citací na WoS, z toho jen vloni přes 1400,“ uvedl prorektor Volf v laudatiu na nejvýznamnějšího přírodovědce v oborech ekologicky orientované biologie.

Nositelku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia PhDr. Zuzanu Havránkovou představil ministrovi školství prorektor pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy docent Martin Prudký. Studentka 5. ročníku doktorského studijního programu Ekonomická teorie na Fakultě sociálních věd se zaměřuje na aplikace metod výpočtu hraniční efektivity a meta-analýzy zejména v oblastech bankovnictví, energetiky a přímých zahraničních investic.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys (uprostřed) s laureáty Cen ministra školství

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys (uprostřed) s laureáty Cen ministra školství


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.