Lucie Kettnerová • foto: Foto Real • 20. března 2014

Česká republika smí už rok udělovat certifikáty EuroPsy v oboru psychologie

Pokud chtěl dříve psycholog působit v zahraničí, musel si v každé zemi vyřídit nostrifikaci svého diplomu. Nyní může požádat v ČR o udělení certifikátu EuroPsy, jímž ve všech zemích Evropské unie, které jsou členem EFPA (Evropské federace psychologických asociací), prokáže své vzdělání i praxi. K získání možnosti udělovat certifikát EuroPsy v České republice významně přispěli odborníci z Univerzity Karlovy.

Certifikát EuroPsy je evropským standardem pro vzdělávání a profesní kvalifikaci v oboru psychologie. Absolventům oboru psychologie umožní pracovat jako psychologům v různých oborech psychologické praxe ve většině členských zemí Evropské unie bez nostrifikace diplomu.

Aby země splnila kritéria pro udělování certifikátu EuroPsy, musí vyhovět velmi přísným pravidlům, a proto zatím příliš zemí ve střední a východní Evropě právem udělovat certifikáty nedisponuje. I samotné vyjednávání s Evropskou federací psychologických asociací a dokládání kvality našeho vzdělávání v psychologii a následné praxe bylo poměrně zdlouhavé.

První setkání českých psychologů k EuroPsy proběhlo na podzim 2008 v Akademii věd v Praze a již v lednu 2009 se prof. PhDr. Stanislav Štech, prorektor UK, a dr. Veronika Polišenská účastnili prvního workshopu k implementaci EuroPsy, který se konal v Bruselu. Následovaly další schůzky a první podání žádosti o možnost udělovat certifikáty.

První žádost a několik dalších doplněných verzí však nebylo schváleno. „Přitom česká psychologie je v rámci Evropy na velmi dobré úrovni, dá se říct, že v tomto oboru patříme ke špičce. Pro ostatní země je až nezvyklé, že naši studenti absolvují už během studia tolik hodin praxe a stáží. Máme velmi přísná vlastní kritéria pro práci klinického psychologa, psychoterapeuta. Důvodem neschválení však tehdy  byla spíše nutnost jednotlivá požadovaná kritéria řádně doložit a naše místní specifika kolegům z EFPA objasnit,“ vysvětluje prof. PhDr. Lenka Šulová z katedry psychologie Filozofické fakulty UK, která v současnosti zastává post předsedkyně národního přípravného výboru pro EuroPsy.

V březnu loňského roku se v Bruselu konalo výroční setkání předsedů národních výborů pro udělování certifikátů EuroPsy (NAC), kterého se účastnila i profesorka Šulová. Na tomto zasedání byla přihláška České republiky konečně oficiálně schválena a bylo potvrzeno, že český NAC může udělovat certifikáty EuroPsy. V rámci střední a východní Evropy jsme tak jednou z mála zemí, která možnost udělovat certifikáty získala.

Pravidla jsou pro všechny země stejná

Certifikát lze získat způsobem zvaným grandparenting, který je určen pro uznávané osobnosti z oboru s dlouholetou praxí (tato možnost je časově omezena jen do února roku 2016), nebo na základě přesně stanovených pravidel shodných pro všechny členské země. Mezi ně patří absolvování pětiletého studia psychologie, kde jsou zcela přesně stanoveny i hodinové dotace konkrétních předmětů. Naštěstí současné akreditované vysoké školy, které magisterské studium psychologie zajišťují, tato evropská kritéria už zcela naplňují. Dalším významným kritériem je roční praxe pod vedením mentora. „Do konce loňského roku jsme proškolili skupinu asi padesáti tzv. mentorů, které nominovala Unie psychologických asociací a Českomoravská psychologická společnost,“ říká profesorka Šulová.

Certifikát platí sedm let, po této lhůtě je nutné daná kritéria znovu splnit. „Díky tomu dojde k eliminaci případů, kdy se praxi někdo dlouho nevěnuje a ztratí své odborné kompetence,“ vysvětluje Lenka Šulová.

Díky certifikátům EuroPsy se srovnají kritéria v Evropě požadovaná na magisterské vzdělání v psychologii. Podle profesorky Šulové je jejich existence zvláště pro Českou republiku přínosem, protože na české studenty psychologie jsou kladeny značné požadavky, zatímco v jiných zemích tomu tak vždycky není. „Na trhu práce jim pak konkurují ti, kteří získali titul daleko jednodušší cestou.“

Certifikát zároveň chrání klienty a pacienty před tzv. „psychology“, kteří se prokazují pochybnými rychlokurzy. Jeho získání může být pro klienta vodítkem při výběru psychologa, neboť garantuje odbornost i praxi dotyčného odborníka.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.