red. • foto: archiv Vojtěch Diatka • 27. srpna 2014

I když žáci ve škole lingvistiku nemají, mohou se účastnit mezinárodní olympiády

Organizační tým složený z bakalářských, magisterských a doktorandských studentů FF UK a MFF UK tento rok už potřetí v řadě vyslal reprezentanty z řad středoškoláků na mezinárodní kolo Lingvistické olympiády (International Linguistics Olympiad). Žáci byli vybráni na základě národní soutěže – České lingvistické olympiády (ČLO), na jejímž zaštítění a finančním zajištění se podílí FF UK, MFF UK a částečně též UPOL.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO), která žáky nominuje, vznikla v návaznosti na lingvistický korespondenční seminář Pralinka a je tak nejmladší vědeckou olympiádou u nás. Olympiáda je výjimečná tím, že vznikla „zdola“. Iniciativa se totiž zrodila převážně mezi bakalářskými a několika magisterskými studenty, školské instituce se jí chopily až postupně.

Studenti mají na starosti veškerou organizaci zahrnující vytváření soutěžních úloh, komunikaci se žáky a jejich učiteli, trénink nejlepších žáků, shánění financí, vysílání národního týmu na mezinárodní kolo a v brzké budoucnosti i organizaci mezinárodního kola v Praze. Od tohoto roku se ČLO stala soutěží kategorie B z pohledu MŠMT, což znamená, že je spoluvyhlašována ministerstvem, které nese i některé náklady.

Zájem o olympiádu roste

Skupina českých studentů v Pekingu (Vojtěch Diatka stojí nejvýše)

Skupina českých studentů v Pekingu (Vojtěch Diatka stojí nejvýše)
Od svého vzniku zaznamenává ČLO konstantní nárůst soutěžících v základním školním kole. „V roce 2012 jsme měli pouze 12 soutěžících. V roce 2013 už se zapojilo 445 studentů ze 30 škol. V tomto roce jsme dosáhli na své historické maximum a ve školním kole jsme měli 1576 studentů,“ říká spoluorganizátor Bc. Vojtěch Diatka, který studuje filologický program na Filozofické fakultě UK. „Takové velké množství soutěžících by nebylo možné zvládnout bez aktivních středoškolských učitelů, kteří jsou ochotní obětovat čas na dobrovolné aktivity spojené s ČLO – sehnání studentů, zrealizování školního kola a hlavně opravu řešení úloh.“

ČLO se skládá ze tří kol – školního, zemského (Morava a Čechy) a národního. Reprezentační tým představují čtyři žáci, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů ve všech kolech dohromady. Čtyřem nejlepším se poté dostane tréninku nejen na soustředění, ale i v průběhu mezi vyhlášením výsledků celostátního kola a mezinárodním kolem.

Český tým je i v mezinárodním srovnání úspěšný. V roce 2013 v Manchesteru získal jednu zlatou medaili a v roce 2014 v Pekingu dvě bronzové a jedno čestné uznání. V mezinárodním kole se soutěží jednak individuálně a jednak týmově. Týmová úloha odlišuje lingvistickou olympiádu od ostatních, kde nic takového neexistuje.

„Těší mě, že při organizaci ČLO trávím volný čas smysluplně. To znamená nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Proto mám nesmírnou radost z možnosti seznamovat studenty s lingvistikou a dát 1576 z nich šanci usilovat o reprezentování České republiky na mezinárodní úrovni,“ přiznává Vojtěch Diatka, který zároveň upozorňuje, že díky soutěži dostanou žáci šanci trénovat analytické myšlení.

„Vzhledem k tomu, že se u nás na středních školách lingvistika téměř neučí, nemůžeme u studentů testovat znalost faktů. Všechny naše úlohy jsou postaveny na logice, na hledání vzorců v datech a na analytickém myšlení. Tím pádem nabízíme mnoha z nich trénink ve schopnostech, které jsou uplatnitelné prakticky všude.“
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.