Kamila Špinarová • foto: Thinkstock • 14. června 2016

Komise J. Williama Fulbrighta oslavila 25 let působení v České republice

Fulbrightova komise si letos připomíná 25. výročí svého působení v České republice. Založena byla roku 1991 za účelem správy česko-amerického vládního stipendijního programu, který slouží k akademické výměně špičkových studentů, vysokoškolských pedagogů a vědců. Od svého vzniku až do současnosti vyslala česká Komise J. Williama Fulbrighta na významná americká vědecká pracoviště 859 českých studentů, vědců a přednášejících, do České republiky pak přijelo 708 amerických stipendistů. Studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy v uplynulých 25 letech tvořili až 70 % všech stipendistů Fulbrightova programu.

Komise J. Williama Fulbrighta vyslala na významná americká vědecká pracoviště 859 českých studentů, vědců a přednášejících (ilustrační foto)

Komise J. Williama Fulbrighta vyslala na významná americká vědecká pracoviště 859 českých studentů, vědců a přednášejících (ilustrační foto)

Toto významné jubileum Fulbrightova komise oslavila zhodnocením svého dosavadního působení v České republice. Pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a Jeho Excelence velvyslance USA v České republice Andrewa Schapira se 10. 6. v Lichtenštejnském paláci uskutečnila konference k 25. výročí Komise J. Williama Fulbrighta v České republice. Pozvání přijaly desítky absolventů Fulbrightova programu, mezi nimi například rektor Univerzity Palackého v Olomouci profesor Jaroslav Miller, prorektor Masarykovy univerzity profesor Martin Bareš nebo děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity profesor Vladimír Papoušek.

Součástí konference bylo několik diskuzních panelů. Ten dopolední byl zaměřen na české vysoké školství a na zásadní změny, kterými v uplynulých 25 letech prošlo. Diskuze o potřebných reformách, o možnostech další mezinárodní spolupráce a o podmínkách dalšího rozvoje českého vysokého školství se účastnilo pět špičkových odborníků z českých univerzit, kteří jsou sami absolventy Fulbrightova programu. Jednou z nich byla i prorektorka Univerzity Karlovy docentka Milena Králíčková, která odpovídala na otázku, co ji nejvíce překvapilo po příjezdu do USA: „Největším překvapením pro mne bylo ohromné propojení vědy a výuky, které v devadesátých letech, kdy jsem studovala, nebylo na zdejších vysokých školách obvyklé. Jsem velmi ráda, že české školství v této oblasti velmi pokročilo a že propojení kvalitního výzkumu s tím, jak naše studenty dnes učíme, je již naprostou samozřejmostí.“

Bývalí stipendisté Fulbrightova programu, kteří dnes sami mají na podobu českého vysokého školství velký vliv, byli dotázáni také na to, co jim přijde na americkém systému lepší a kde naopak spatřují v tamním školství nedostatek. „Pro mě je nejdramatičtějším rozdílem mezi evropským, potažmo českým školstvím na jedné straně a americkým na straně druhé školné,“ uvedl specialista v oboru umělé inteligence a kybernetiky profesor ČVUT Michal Pěchouček. Školné je dle profesora Pěchoučka fenoménem, kterým bychom se měli inspirovat a pokusit se mu správně porozumět, neboť jeho přítomnost vytváří závazek a odpovědnost, a to jak ze strany studentů vůči vyučujícím, tak i naopak. V Kalifornii se ukazuje, že školné je také prostředkem, jak podstatně vylepšit univerzitní rozpočet.

Významným krokem v budoucí spolupráci ministerstva školství a Fulbrightovy komise je především rozšíření úspěšného programu asistentů ve výuce angličtiny na středních školách. Na české mimopražské střední školy doposud mohlo každoročně přijet deset amerických absolventů, aby učitelům a především studentům poskytli bezprostřední kontakt s rodilým mluvčím z USA. Místo dosavadních deseti bude na českých středních školách od následujícího školního roku působit dvacet, od školního roku 2017/2018 pak dokonce třicet absolventů špičkových amerických univerzit, uvedl na tiskové konferenci náměstek ministryně školství profesor Stanislav Štěch. Navýšení příspěvku ze strany MŠMT je jednoznačným potvrzením kvality a odbornosti stipendistů Fulbrightova programu, jejichž přítomnost na českých středních školách se za posledních 25 let stala významným segmentem česko-amerických vztahů.

V současnosti nabízí Fulbrightova komise pro české akademické pracovníky osm typů stipendií, mezi kterými lze vybrat nejen programy pro postgraduální studenty či vědecké pracovníky, ale také program pro pracovníky z neziskového sektoru nebo studenty ze sociálně znevýhodněných rodin. Více informací je k dispozici na www.fulbright.cz.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.