Kamila Kohoutová • foto: Klára Horáčková • 21. listopadu 2017

Náš učitel, náš partner. Společenství praxe pedagogických fakult

Od nového kalendářního roku se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy spustí další z projektů Společenství praxe, který se tentokrát zaměří na navázání spolupráce s učiteli mateřských škol. Přístup projektu je zcela inovativní, nesnaží se totiž kantory dále vzdělávat a zvyšovat jejich kvalifikaci, ale dělá z nich partnery, kteří spoluvytvářejí koncept výuky.

„Dřívější projekty, na nichž se fakulta podílela, se zaměřovaly spíše na zvyšování kvalifikace pedagogů, řada projektů umožňovala učitelům získat doplňující pedagogické vzdělávání. Náš současný projekt se právě v tomto přístupu dost liší. Jeho cílem je vytvořit s učiteli opravdové společenství. Propojovat pedagogické fakulty napříč republikou a navázat spolupráci také se základním a středním školstvím,“ uvedla proděkanka Pedagogické fakulty UK doc. Anna Kucharská.

Společenství praxe stojí především na spolupráci mezi pedagogickými fakultami. Společným problémem je totiž velká izolovanost fakult. „Učitel, který absolvuje studium na jedné pedagogické fakultě, může být připraven jinak než učitel studující na jiné fakultě,“ doplnila docentka Kucharská. Díky novému propojení mají nyní fakulty možnost navzájem se korigovat a především se obohacovat.

Do projektu jsou zařazeny pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Technické univerzity v Liberci a Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci pražské univerzity se zapojily také fakulty matematicko-fyzikální, přírodovědecká a filozofická, které rovněž připravují budoucí učitele.

Dalším cílem je ustanovení trvalé kooperace se školami základními a středními. Od Nového roku potom přibudou jednání se školami mateřskými. „Naše spolupráce již není otázkou kvalifikace, ale partnerství, společně vytváříme nové materiály, nové metodické přístupy, nové pomůcky, videonahrávky a podobně. Následně by měli být zapojeni i naši studenti, kteří budou docházet do škol, se kterými nyní spolupracujeme,“ uvedla prof. Radka Wildová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.

Zvláštním rysem projektů je, že účast v nich není nijak hrazena, jak upozornila prof. Wildová: „Zpočátku jsme se projektu obávali, nemohli jsme totiž školám nabídnout nové tabule, hry pro děti nebo jakékoli vybavení. Přestože tedy nejde o žádné materiální zlepšení podmínek školy nebo učitelů samých, účast je velká. Učitelé a školy pochopili, že se jedná spíše o to, být s námi u přípravy nových učitelů, zefektivnit tím svoji vlastní výuku a pomoci vychovávat nové studenty. Ani jedna z oslovených škol z projektu nevystoupila.“

V současnosti se Společenství praxe týká 260 učitelů ze základních a středních škol z celé České republiky. Spolupráce probíhá prostřednictvím seminářů a workshopů, rozčleněných do mnoha podskupin, které se věnují úzce vymezeným tématům. „Učitelé si během seminářů mohou předávat zkušenosti a sdílet problémy. Rozvíjet společně obory a oborové didaktiky,“ uzavřela doc. Kucharská. Ze kooperace tak vzniká spousta nových materiálů, které budou využitelné pro všechny strany – studenty, akademické a pracovníky i učitele v praxi.

Společenství praxe

Projekty Společenství praxe jsou na Pedagogické fakultě UK řešeny v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt SC1 rozvíjí předškolní vzdělávání – v tématech čtenářské a matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání. Podpořenou skupinou jsou učitelé mateřských škol a studenti oboru učitelství pro mateřské školy. Projekty SC2 a SC5 se věnují rozvoji gramotnosti, konktrétně čtenářské, matematické a informační, rozvoji sociálních a občanských kompetencí a vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Podpořenou skupinou jsou učitelé základních a středních škol a studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ či 2. stupeň ZŠ a střední školy.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.